svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Izdavanje certifikata o poznavanju engleskog jezika

Potreban vam je dokaz o poznavanju engleskog jezika? Testirajte se kod nas i potvrdite svoje znanje stjecanjem certifikata!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
test_english_1

Testiranju možete pristupiti uz prethodnu najavu na e-mail edukacija@nahla.ba ili telefon 033/710-650.

Prilikom prijave obavezno dostavite sljedeće podatke:

  • ime i prezime,
  • kontakt telefon,
  • naznaku da se prijavljujete na testiranje iz engleskog jezika.

Testiranje obuhvata:

  • placement test iz engleskog jezika,
  • na osnovu rezultata placement testa pristupate polaganju ispita za odgovarajući nivo engleskog jezika (A1-C2); 
  • ukoliko kandidat ne ostvari pozitivnu ocjenu za minimalno A1 nivo znanja, certifikat se ne izdaje.

Cijena testiranja i izdavanja certifikata iznosi 80 KM*.

*U cijenu je uračunat PDV.

Rok za izdavanja certifikata je dva dana od dana polaganja testa.