fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Besplatna obuka za krojenje i šivenje– akreditovani program obrazovanja!

Centar za edukacija i istraživanje “Nahla”, u okviru provedbe projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) – u okviru projekta “Podrška Evropske unije  lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“, raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na besplatni program neformalnog obrazovanja
„Obuka za krojenje i šivenje“
(za 12 nezaposlenih polaznica s područja Kantona Sarajevo)

Partnersku mrežu koja realizuje projekat “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ čine: Općina Novi Grad Sarajevo, kao vodeći aplikant, te JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Centar za edukaciju i istraživanja Nahla, Dizart d.o.o., TMP d.o.o., Udruženje trenera CEFE u BiH i Herbal Spa d.o.o.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:​

Obuka za krojenje i šivenje obuhvatit će 120 nastavnih časova iz 6 oblasti:
1. Osnove krojenja i šivenja
2. Šivenje suknje
3. Šivenje pantalona
4. Šivenje bluze
5. Šivenje haljine
6. Šivenje sakoa

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke i radove koji se trebaju realizovati na kraju svakog modula kao vid ispitne materije.

Napomena: Organizatori obuke su osigurali kompletan materijal za rad za polaznice obuke.

Predavačica

Nastavu će držati iskusna predavačica Selma Subašić, bachelor inžinjer tekstila-dizajner.

Nakon uspješne izrade odjevnih predmeta po svakom modulu, smatra se da polaznica:

 • poznaje alate i opremu za rad,
 • poznaje tekstilne materijale, strukturu materijala, kao i ponašanje materijala prilikom obrade,
 • preporučuje materijal u skladu s estetskim i funkcionalnim zahtjevima modela,
 • priprema materijal i alat za određenu radnju,
 • pravilno rukuje priborom i mašinama tokom rada i pravilno održava pribor,
 • planira, organizira i izvodi redoslijed operacija rada,
 • izrađuje šablon po uzetim mjerama,
 • prenosi šablon na krojnu podlogu,
 • prekraja i skraćuje gotove odjevne predmete,
 • izrađuje jednostavne predmete, poput cekera ili nesesera,
 • šije suknju prema redoslijedu operacija,
 • šije hlače prema redoslijedu operacija,
 • šije košulju prema redoslijedu operacija,
 • šije haljinu prema redoslijedu operacija,
 • šije sako prema redoslijedu operacija,
 • planira korekcije, uočava pogreške i ispravlja ih.

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJETI ZA POHAĐANJE OBUKE:

 • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave javnog poziva,
 • državljanstvo BiH,
 • minimalno SSS, III stepen,
 • da je kandidatkinja starija od 18 godina,
 • da kandidatkinja pristaje na karijerno savjetovanje u okviru Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” i posredovanje u zapošljavanju Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon završetka programa obrazovanja odraslih, kao i na potencijalno zapošljavanje u oblasti za koju se obrazuje,
 • prednost prilikom odabira kadidatkinja imat će prijavljene na evidenciji nezaposlenih – Biro Novi Grad,
 • u slučaju jednakog broja bodova, prednost pri prijemu u obrazovnu grupu dat će se osobi s invaliditetom.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 20.2. do 12.6. 2023. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i nedjeljom,  od 12.00 do 15.00 h, uz moguće korekcije termina.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju ili osposobljavanju.

NAČIN PRIJAVE

Polaznice se u prvom krugu prijavljuju putem ONLINE FORMULARA. Konkurs je otvoren najkasnije do 10.2. 2023. do 15.00 h. Nakon što se provede konkursna procedura (koja uključuje intervju), primljene kandidatkinje će dobiti obavještenje putem e-maila o dostavi dokumentacije.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: info@nahla.ba