svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za poziciju: koordinatorica za opću edukaciju

Zbog unapređenja usluge i raznovrsnosti programa raspisujemo konkurs za posao i tražimo koordinatoricu za opću edukaciju koja će se pridružiti timu Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ u Sarajevu, s punim radnim vremenom, uz obavezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za poziciju: koordinatorica za opću edukaciju

Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

 • organiziranje i koordiniranje programa iz oblasti opće edukacije u skladu s postavljenim planovima i ciljevima,
 • istraživanje, izrada i osmišljavanje novih programa,
 • vođenje dokumentacije, planiranje i izvještavanje,
 • učešće u realizaciji aktuelnih programa odjela za edukaciju i predlaganje novih shodno potrebama tržišta rada,
 • javno predstavljanje i promocija odjela.

Uvjeti:

 • završena VSS,
 • aktivno korištenje engleskog jezika u poslovnoj komunikaciji,
 • izražena vještina pisanja, organizacije, pregovaranja i izvještavanja,
 • računarska pismenost i aktivno praćenje trendova digitalizacije,
 • vještine javnog nastupa i govorništva,
 • da je aplikantica prijavljena na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo prije 9.12.2020.

Poželjne karakteristike:

 • upoznatost s konceptom obrazovanja odraslih,
 • otvorenost za nove ideje,
 • spremnost na prihvatanje i primjenjivanje novih tehnologija u radu,
 • kreativnost i inovativnost,
 • samostalnost i inicijativa u radu,
 • odgovornost i preciznost u obavljanju zadataka,
 • sposobnost efikasnog korištenja digitalnih medija i društvenih mreža,
 • dobre komunikacijske vještine,
 • spremnost za timski rad,
 • iskustvo rada u nevladinom sektoru (nije eliminatorno)
 • iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima (nije eliminatorno).
 • Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” upisan je u Registar pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kao organizator obrazovanja odraslih. Pratimo trendove zapošljivosti, potrebe tržišta rada i potrebe privrede te shodno tome oblikujemo programe koji će odgovoriti na ukazane potrebe.
 • Koordinatorica za opću edukaciju radit će puno radno vrijeme, raspoređeno u 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka, od 11.30 do 20.00 sati uz mogućnost kasnijih korekcija.
 • Radni angažman planiran je na duži vremenski period.
 • Otvorena je mogućnost napredovanja i unapređenja, shodno ostvarenim rezultatima.
 • Njegujemo izvrsnost u radu te težimo ka popularizaciji obrazovanja odraslih u našem društvu.
 • Reagujemo na nove okolnosti i prilagođavamo se trendovima koje donosi tehnologija te to očekujemo i od nove kolegice.

Prijavu na konkurs sa CV-jem i pismom motivacije dostaviti putem e-maila: posao@nahla.ba najkasnije do 12 sati do 8. februara 2021. godine, uz naznaku PRIJAVA ZA POZICIJU KOORDINATORICE ZA OPĆU EDUKACIJU.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.