fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za honorarni angažman predavačice na IT kursevima

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za honorarni angažman predavačice na IT kursevima

Ukoliko volite fleksibilnost u radu i motivira vas praćenje napretka u znanju i razumijevanju predmeta koji predajete, posjedujete obrazovanje i/ili iskustvo u oblasti informatike, ohrabrujemo vas da aplicirate za honorarni angažman predavačice na IT kursevima.

OPIS POSLA I USLOVI APLICIRANJA

Honorarna predavačica bit će angažovana na kursevima:

 • Osnove rada na računaru – pripremni kurs za IT certifikat;
 • Kursevi osnovnog i naprednog Excela;
 • Poželjno je da predavačica ima iskustvo rada u programskim jezicima te da može predavati na kursevima i obukama iz te oblasti, po potrebi.

Svi navedeni kursevi su namijenjeni odraslim osobama (16+) i usklađeni su s principima andragogije. Dinamični su i interaktivni i realizuju se u malim grupama, online i u učionici.

Uslovi:

 • diploma Elektrotehničkog fakulteta ili
 • diploma Prirodno-matematičkog fakulteta, Odsjek za matematiku (nastavnički smjer matematika i informatika)
 • i drugih fakulteta sličnih usmjerenja

Poželjne karakteristike:

 • iskustvo u struci na poslovima predavačice,
 • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
 • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
 • sposobnost i želja za prenošenje znanja.

PRIJAVA NA KONKURS

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam:

 • svoj CV s naznakom “Prijava za angažman predavačice na IT kursevima”
 • ukoliko ih posjedujete, možete poslati i preporuke ranijih poslodavaca i/ili ukoliko želite i nekoliko rečenica svoje motivacije za prijavu na ovu poziciju.

Konkurs je otvoren do 20. aprila 2022. do 12.00h. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

Za sve dodatne informacije javite se na e-mail: posao@nahla.ba ili telefon 033/710-650