svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za angažman projektne koordinatorice na programima koji pripadaju IT području rada

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za angažman projektne koordinatorice na programima koji pripadaju IT području rada

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2000. godine u Sarajevu s misijom osnaživanja žene obrazovanjem i kreiranjem poticajnog okruženja za lični razvoj i kompetentno učešće u društvenim procesima. Vizija Nahle je obrazovana i osnažena žena koja mijenja svijet. Centar za edukaciju i istraživanje Nahla upisan je u Registar organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo 2017. godine i trenutno su kao javno važeća akreditirana četiri Nahlina programa obrazovanja odraslih: Obuka Data Science (Nauka o podacima), Obuka za User interface/User experience design, Obuka za grafičko dizajniranje i Obuka za rad u administraciji,  a u procesu je registracija Obuke za asistenticu u računovodstvu i Obuke za automatsko i manuelno QA testiranje. U svojoj ponudi Nahla ima i veliki broj kurseva iz oblasti IT vještina, stranih jezika, poslovne edukacije, savjetovanja (psihološko i karijerno), mentoringa te kreativnih i umjetničkih vještina.

Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za angažman projektne koordinatorice na programima koji pripadaju IT području rada. Projektna koordinatorica bit će angažovana na implementaciji projekata i nastavnih programa neformalnog obrazovanja odraslih usmjerenih stjecanju i unapređenju profesionalnih znanja, vještina i sposobnosti s ciljem jačanja prilika na tržištu rada.

Zadaci projektne koordinatorice:

 • Vođenje postojećih projekata koji pripadaju IT području rada (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; upravljanje projektnim budžetima;  rad s projektnim saradnicima i partnerima; monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti; izvještavanje prema donatorima i menadžmentu; promocija projekta u javnosti).
 • Razvoj novih projekata (rad na projektnim aplikacijama u saradnji s projekt menadžment timom) i rad na širenju mreže saradnika i partnera.
 • Predavačke aktivnosti na programima iz IT područja rada (kursevi MS Office i drugi, shodno obrazovanju i iskustvu koordinatorice).
 • Uska saradnja s drugim odjelima centra.

Uvjeti:

 • završen fakultet (Elektrotehnika, Prirodno-matematički fakultet – informatika i matematika, Fakultet informacionih tehnologija, IUS, SSST ili drugi srodni fakultet);
 • prethodno radno iskustvo u koordiniranju i implementaciji projekata;
 • aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 • organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • sposobnost rada u timu;
 • poželjno predavačko iskustvo.
Mjesto angažmana: CEI Nahla, Sarajevo (Džemala Bijedića 122)

Prijava na konkurs

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam:

 • svoj CV,
 • ukoliko ih posjedujete, možete poslati i preporuke ranijih poslodavaca i/ili ukoliko želite i nekoliko rečenica svoje motivacije za prijavu na ovu poziciju.

s naznakom “Prijava za angažman projektne koordinatorice na programima koji pripadaju IT području rada”.

Konkurs je otvoren do 25. augusta 2021. do 20.00 h. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

Za sve dodatne informacije javite se na e-mail: posao@nahla.ba ili telefon 033/710-650