fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za angažman predavačice engleskog jezika

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za angažman predavačice engleskog jezika
angažman može biti na puno radno vrijeme ili na pola radnog vremena ili honorarno

Opis posla:

Predavačica engleskog jezika bit će angažovana na kursevima engleskog jezika. Kursevi su namijenjeni odraslim osobama (16+) i usklađeni s principima andragogije. Dinamični su i interaktivni, te se realizuju u malim grupama, online i u učionici.

Uslov:

  • diploma dodiplomskog studija engleskog jezika (za predavačicu engleskog jezika)

Poželjne karakteristike:

  • iskustvo u struci na poslovima predavačice,
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenje znanja.
Nudimo vam:
 
  • rad u pozitivnoj atmosferi i poticajnoj sredini,
  • fleksibilnost pri dogovaranju termina i grupa za rad,
  • mogućnost rada sa grupama u učionici i/ili online,
  • mogućnost profesionalnog rasta i razvoja u oblasti andragogije.

Prijava na konkurs

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam svoj CV i motivaciono pismo s naznakom “Prijava za angažman predavačice engleskog jezika”. Prilikom prijave naznačiti za koju opciju angažmana se prijavljujete: na puno radno vrijeme, na pola radnog vremena ili honorarno.

Konkurs je otvoren do 25. augusta 2023. do 15.00 h.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

→  KONTAKT

Džemala Bijedića 122,

71 000 Sarajevo

Tel: 033/710-650

Fax: 033/710-651

info@nahla.ba

Prilaz ul. Bosanskih šehida bb,

77 000 Bihać

Tel: 037/352-200

Mitra Trifunovića Uče bb,

75 000 Tuzla

Tel:  035/205-699