fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za angažman instruktorice na kursu šivenja

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za angažman instruktorice na kursu šivenja
angažman može biti na puno radno vrijeme ili na pola radnog vremena ili honorarno

Opis posla:

Instruktorica šivenja će biti angažovana na kursevima šivenja i krojenja, kao i na akreditovanoj obuci za krojenje i šivenje. Kurs je namijenjen odraslim osobama (16+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je, interaktivan i podijeljen je prema modulima, gdje svaki modul traje 2,5 mjeseca. Polaznice uče osnove krojenja i šivenja, te izradu odjevnih predmeta. Obuka za krojenje i šivenje je akrediovatni program sa prosječnim trajanjem od 4 mjeseca kontinuirano.

Uslovi:

 • minimalno SSS
 • radno iskustvo u oblasti šivenja i krojenja
 • preporuka/e ranijih poslodavaca (ukoliko posjedujete)

Poželjne karakteristike:

 • završena srednja tekstilna/krojačka škola
 • iskustvo na poslovima predavačice u oblasti šivenja,
 • VSS iz tekstilnog inžinjerstva i dizajna ili sličnih smjerova,
 • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
 • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • sposobnost i želja za prenošenje znanja i
 • kreativnost i motivacija.
Nudimo vam:
 
 • rad u pozitivnoj atmosferi i poticajnoj sredini,
 • fleksibilnost pri dogovaranju termina i grupa za rad,
 • mogućnost rada sa grupama u učionici i/ili online,
 • mogućnost profesionalnog rasta i razvoja u oblasti andragogije.

Prijava na konkurs

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam svoj CV i preporuke ranijih poslodavaca (ukoliko posjedujete) sa naznakom “Prijava za angažman instruktorice na kursu šivenja”. Prilikom prijave naznačiti za koju opciju angažmana se prijavljujete: na puno radno vrijeme, na pola radnog vremena ili honorarno.

Konkurs je otvoren do 31. augusta 2023. do 15.00 h.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.