fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Ka novim poslovnim prilikama!

Povodom uspješnog završetka dvomjesečne obuke u Centru za edukaciju i istraživanje „Nahla“ realizirana je svečana dodjela certifikata za 14 budućih catering majstorica.

Nahlina obuka za specijalizirani catering pružila je polaznicama priliku da se upoznaju sa osnovama ugostiteljstva i pripremanja zdravih slastica te načinom i vođenjem uspješnog biznisa. Kompetencije koje su polaznice stekle u toku obuke omogućit će im da prepoznaju poslovne prilike u okruženju, primijene stečeno znanje i osiguraju finansijsku stabilnost za sebe i svoju porodicu.

Obuka je obuhvatala 64 sata praktične i teoretske nastave. Prateći polaznice od samog početka pa sve do ovog svečanog trenutka, izuzetno mi je drago reći da su sve polaznice napredovale i usvojile potrebna znanja i vještine potrebne za uspješan rad u oblasti cateringa, s posebnim naglaskom na pripremanje zdravih slastica. Neke od njih će se okušati u pokretanju vlastitog biznisa, neke od njih će potražiti zaposlenje u ovoj oblasti, ali bez obzira na to šta će izabrati sigurno je to da su spremne uložiti trud i rad da uspješno primijene stečena znanja”, istakla je Sunita Dizdar-Hodžić, koordinatorica ovog projekta.

Emsa Dikonja, jedna od polaznica obuke, rekla je: „Obuka mi je otvorila nove vidike, naučila sam puno novih stvari i stekla prijateljstva. Vidim se u ovom poslu, smatram da sam u toku obuke stekla potrebna znanja da se ovim poslom uspješno bavim. Dugoročni cilj mi je pokrenuti vlastiti biznis iz oblasti kulinarstva i slastičarstva.“

Obuka se realizirala uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje.