svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Ka novim poslovnim prilikama!

Povodom uspješnog završetka dvomjesečne obuke u Centru za edukaciju i istraživanje „Nahla“ realizirana je svečana dodjela certifikata za 14 budućih catering majstorica.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Nahlina obuka za specijalizirani catering pružila je polaznicama priliku da se upoznaju sa osnovama ugostiteljstva i pripremanja zdravih slastica te načinom i vođenjem uspješnog biznisa. Kompetencije koje su polaznice stekle u toku obuke omogućit će im da prepoznaju poslovne prilike u okruženju, primijene stečeno znanje i osiguraju finansijsku stabilnost za sebe i svoju porodicu.

Obuka je obuhvatala 64 sata praktične i teoretske nastave. Prateći polaznice od samog početka pa sve do ovog svečanog trenutka, izuzetno mi je drago reći da su sve polaznice napredovale i usvojile potrebna znanja i vještine potrebne za uspješan rad u oblasti cateringa, s posebnim naglaskom na pripremanje zdravih slastica. Neke od njih će se okušati u pokretanju vlastitog biznisa, neke od njih će potražiti zaposlenje u ovoj oblasti, ali bez obzira na to šta će izabrati sigurno je to da su spremne uložiti trud i rad da uspješno primijene stečena znanja”, istakla je Sunita Dizdar-Hodžić, koordinatorica ovog projekta.

Emsa Dikonja, jedna od polaznica obuke, rekla je: „Obuka mi je otvorila nove vidike, naučila sam puno novih stvari i stekla prijateljstva. Vidim se u ovom poslu, smatram da sam u toku obuke stekla potrebna znanja da se ovim poslom uspješno bavim. Dugoročni cilj mi je pokrenuti vlastiti biznis iz oblasti kulinarstva i slastičarstva.“

Obuka se realizirala uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje.