svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Izmjena radnog vremena

U narednom periodu Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”  će raditi u izmjenjenom radnom vremenu od nedjelje do petka, od 12 do 20h. Subotom centar neće raditi.

Uprava