fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Deset UI/UX dizajnerica prezentiralo nove aplikacije

U utorak, 18. oktobra 2022. godine u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla održan je završni događaj povodom završetka obuke za UI/UX dizajn, u okviru kojeg su održane i prezentacije 10 aplikacija koje su polaznice razvile tokom trajanja obuke, od maja do oktobra 2022. godine.

Polaznice su imale priliku pohađati ovu obuku potpuno besplatno zahvaljujući podršci koju je Centar za edukaciju i istraživanje Nahla u saradnji s Općinom Novi Grad Sarajevo dobio u okviru provedbe projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) – u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)”.

U uvodnom dijelu događaja imali smo priliku čuti obraćanje Elvire Leka, izvršne direktorice CEI Nahla u Sarajevu; Hazime Pecirep, šefice odjela za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo te Amre Selesković, projektne koordinatorice Međunarodne organizacije rada (ILO).

Izvršna direktorica CEI Nahla istaknula je: “Zahvaljujući ovom partnerstvu mi smo za 13 nezaposlenih žena imali priliku pružiti sveobuhvatnu podršku kroz obuku za (samo)zapošljavanje i karijerno savjetovanje. Danas, i prije kraja obuke, 4 osobe su zaposlene na puno radno vrijeme, jedna je freelancerica za strano tržište, a jedna za domaće tržište. Unatoč razlici od 30 godina kad su u pitanju najmlađa i najstarija polaznica i potpunoj strukovnoj raznolikosti, motivacija koja ih je pokretala bila je jednako snažna, a razumijevanje na nivou, tako da je teško bilo povjerovati da su to osobe bez bilo kakvog predznanja u ovoj oblasti”.

Gospođa Pecirep je podvukla stratešku opredijeljenost Općine Novi Grad Sarajevo prema poduzetništvu, gdje se osnažuju sve one osobe koje imaju ideju, ali i prema osnaživanju nezaposlenih da adekvatnim kompetencijama odgovore potrebama tržišta rada.

Hazima Pecirep, šefica odjela za lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo

Projektna koordinatorica Međunarodne organizacije rada, Amra Selesković, naglasila je važnost prekvalifikacije: “Ljudi izbjegavaju prekvalifikaciju, ali lokalna partnerstva za zapošljavanje nude sjajne prilike i dokazuju dobru stranu toga. Istraživanja pokazuju da će do 2030. godine između 40 i 160 miliona žena globalno morati da promijeni zanimanje, većinom u naprednije struke. Stoga su baš ovakve obuke odlična polazna tačka.”

Amra Selesković, projektna koordinatorica Međunarodne organizacije rada (ILO)

Polaznice obuke su bez ikakvog predznanja ušle u proces edukacije te su nakon 4,5 mjeseca vrijednog rada uz mentorstvo predavača, razvile svoje prve prozore aplikacija. Riječ je o 10 različitih aplikacija namijenjenih da olakšaju svakodnevnicu raznim grupama: Lifesource – bukiranje termina za doniranje krvi i nagrađivanje ovog humanog čina (Ajsela Felić), GoKartBiH - Mapiranje karting staza i informacije o kartingu u BiH (Azra Mustajbašić), Hike in BiH – aplikacija za planinare i ljubitelje planina (Dženana Kreho), Bukiranje termina u beauty salonima (Ilvana Halilagić), Qutebook (Irma Kapetanović), Šta ću ručku (Medina Ramić), Cycling App – aplikacija za bicikliste rekreativce (Mevlida Avdić), Pronađi majstora (Nejra Arnautović), Halal restorani u BiH (Sabina Maksumić) i Vježbe za dijastazu (Veldina Podrug).

Predstavnici IT kompanija sugerisali su koliko je impresivan napredak polaznica, a da su finalni zadaci vrlo stručno urađeni te se nadaju da će zajedno moći kreirati nove prilike u ovom sektoru.

Jedna od polaznica je imala priliku uporedo s obukom pohađati i praksu u jednoj od IT kompanija gdje su pohvalili metod rada kojim radi i shvatanje, naročito UX dijela procesa: “Usvajajući nova znanja na ovom programu obuke, dobila sam priliku za praksu. Maksimalno razumijevanje prema nama, te zalaganje mentora, kao i ostalog tima Nahle je ono što čini ovu obuku posebnom”, rekla nam je Nejra Arnautović.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo jedno je od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koji Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika za zapošljavanje u lokalnim zajednicama, dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).