svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Besplatno učite engleski online

British Council, globalni lider u oblasti engleskog jezika, omogućio je svim zainteresovanim u cijelom svijetu da potpuno besplatno uče engleski na internetu. Portal jednostavnog naziva LearnEnglish razvili su najveći stručnjaci za engleski jezik iz Velike Britanije.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

S telegraph.co.uk prilagodila: Minela Zerdo

Namijenjen je svima onima koji žele da na jednostavan način, koristeći zabavne i interaktivne sadržaje počnu s učenjem ili unaprijede postojeće znanje svjetskog jezika broj jedan.

LearnEnglish sadrži tekstove, videoklipove, materijale za slušanje, igre, bogate interaktivne sadržaje koji omogućavaju da korisnici razmjenjuju komentare, uče kroz međusobnu konverzaciju i postanu dio globalne zajednice okupljene oko engleskog jezika. Tu su i vježbe pomoću kojih posjetioci sajta mogu provjeriti svoje poznavanje gramatike, fonda riječi, pravopisa i vještine razumijevanja govornog engleskog.

Sajt LearnEnglish posebno je koristan za sve one koji planiraju da steknu neki od međunarodno priznatih certifikata engleskog jezika kao što su Kembridžovi ispiti (FCE, CAE, CPE i drugi). Poseban segment sajta dizajniran je s namjerom da olakša pripremu IELTS ispita, najpopularnijeg testa engleskog koji se koristi kao dokaz znanja jezika potrebnog za rad i studiranje u zemljama engleskog govornog područja.

Zanimljiv je i segment sajta “You’re Hired” koji pomaže mladima da savladaju one jezičke veštine koje se testiraju prilikom traženja posla, kao što je usmena konverzacija na intervjuu (što je u posljednje vrijeme veoma česta praksa ne samo internacionalnih kompanija već i domaćih firmi).

LearnEnglish može biti zanimljiv i onima koji su zadovoljni svojim znanjem engleskog, ali žele da se bliže upoznaju s britanskom kulturom. Posjetioci sajta mogu saznati više o tome kako je živjeti u Britaniji, šta se sluša, a šta jede na Otoku, kakvi su zapravo Britanci, zašto više vole fudbal nego košarku i zašto ne voze desnom stranom puta “kao sav normalan svijet”.

Za više informacija posjetite: learnenglish.britishcouncil.org