fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obuka za rad u administraciji - akreditovani program obrazovanja!

Na osnovu člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15, 40/20) i Odluke broj: 377/22 od 12.septembra 2022. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” raspisuje:

JAVNI KONKURS

za upis polaznica na Program neformalnog obrazovanja „Obuka za rad u administraciji“ za obrazovnu 2022/23.

Obuka za rad u administraciji je akreditirani neformalni program po rješenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/04-38-11729-3/18 od 31. januara 2019. godine.

Postanite jedna od ključnih radnica svog (budućeg) poslodavca kroz obuku za rad u administraciji! Stecite kompetencije poslovne sekretarke koja zna odgovoriti na kompleksne radne zadatke unutar dinamičnog i izazovnog poslovnog okruženja.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:​

Obuka za rad u administraciji obuhvatit će 128 časova iz četiri oblasti:

1. Administrativni poslovi
2. Računovodstveni poslovi i osnove radno pravnih odnosa
3. MS Office: Word, Excel i PowerPoint
4. Soft skills: organizacija vremena, komunikacijske vještine, ponašanje u konfliktnim situacijama, stres menadžment

Obuka je koncipirana tako da se svaka oblast sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke.

Nastavu će držati iskusne predavačice:

 • Belma Balagić-Babić, računovotkinja sa dugogodišnjim iskustvom
 • Azra Ibrahimović, voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta
 • Mahira Idrizović, certificirani PMP (project management professional)
 • Sabina Memić, inženjerka elektrotehnike

Kroz aktivan rad na nastavi, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:

 • vođenje administrativnih poslova firme,
 • realizaciju osnovnih finansijskih poslova za računovodstvo firme,
 • pripremu potrebne dokumentacije za računovodstvo,
 • realizaciju pripremnih radnji unutar radno pravnih poslova,
 • kvalitetno korištenje MS Office programa,
 • organiziranje radnog vremena u svrhu blagovremene realizacije zadataka,
 • uspješnu komunikaciju s timom i strankama uvažavajući različitosti stavova.

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJETI ZA POHAĐANJE OBUKE:

 • državljanstvo BiH
 • minimalno završena srednja škola, III ili IV stepen

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 1. novembra 2022. do 24. februara 2023.

TERMINI: Nastava će se održavati  utorkom i petkom od 17.45 do 21.00 (s petnaestominutnom pauzom od 19.15 do 19.30)

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju.

CIJENA I NAČIN PRIJAVE

CIJENA: 440 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate).

Šta je sve uključeno u cijenu:

 • 128 časova nastave,
 • materijali za nastavu,
 • završni ispiti,
 • uvjerenje o završenom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE: putem PRIJAVNOG FORMULARA. Konkurs je otvoren do popune mjesta.

Nakon što polaznica dobije pozitivnu povratnu informaciju o prijemu u grupu prijave za upis s potrebnom dokumentacijom polaznice dostavljaju lično ili preporučenom poštom svakim danom, osim subote, od 11.30 do 20.00 h,  na adresu: Centar za edukaciju i istraživanje „NAHLA“, Džemala Bijedića 122, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava za upis na program neformalnog obrazovanja ‘Obuka za rad u administraciji’ za obrazovnu 2022/23. godinu“, najkasnije pet dana prije početka obuke.

NAPOMENA: Podaci i dokumentacija prikupljeni prilikom upisa na obuku služe isključivo za popunjavanje dokumentacije – Matična knjiga polaznika obrazovanja odraslih, Registar polaznika obrazovanja odraslih, Registar javnih isprava, Dnevnik rada i izdavanje Uvjerenja o završenom usavršavanju, a čiji izgled je propisan:

 • Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije;
 • Pravilnikom o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih.

Postupanje sa povjerljivim podacima je u skladu sa aktuelnim Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: edukacija@nahla.ba