fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Svi smo odgovorni – zaustavimo femicid i spasimo živote!

Svaka žena zaslužuje da živi u sigurnom okruženju svoga doma, ulice, društva i da životom ne plaća greške u zakonskom okviru jedne države i primjeni zakona koji treba da je štite.  

U trenutku kad je sistem zakazao, po ko zna koji put, i nismo uspjeli spasiti život još jedne mlade žene koja je bila žrtva nasilja i koja je na vrijeme zatražila pomoć, kad se opet iznova otvaraju rane porodica desetina ubijenih majki, sestara, kćeri, prijateljica koje su stradale od ruku nasilnika samo u zadnjih 5 godina, ponovo pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke da, koliko god je to u njihovoj moći, dignu glas za:

⏹ Uvođenje pravne definicije femicida.

⏹ Uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte.

⏹ Hitno usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom (Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) i revidiranje kaznenih praksi.

⏹ Osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole.

⏹ Dosljednu primjenu zakona – u slučajevima smrtnog slučaja kao posljedice nasilja u porodici da se počiniocu sudi prema odredbama zakona koje će utvrditi težu kaznu.

Dužni smo kao društvo omogućiti da djeca i mladi odrastaju u okolini koja će za njih biti sigurna i sa osobama koje će poštovati kako njihov psihički tako i fizički integritet, u porodicama koje će biti sigurne, u školama i na fakultetima gdje će se štititi njihov integritet, da odrasle osobe (žene i muškarci) imaju sigurno radno okruženje gdje će se isto tako poštovati njihov psihički i fizički integritet. Nasilnici su odgovorni i krivi za svoja djela, a ne osoba koja je doživjela nasilje.

Lična je odgovornost svakog od nas da učinimo sve sto je u našoj moći da preveniramo i spriječimo nasilje – da upozorimo na nasilno ponašanje, prijavimo ga, pomognemo žrtvama i svojim riječima i postupcima nikad ne opravdavamo nasilnike. Upravo sada nasilje se možda dešava nad vašom prijateljicom, koleginicom ili komšinicom. Moglo se desiti vama.

Ne plašite se zaustaviti nasilje i spasiti živote!