svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Pravila nagradnog takmičenja na Facebooku


Član 1.
Organizator nagradnog takmičenja

Organizator nagradnog takmičenja je Udruženje Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo, Džemala Bijedića 122, 71000 Sarajevo, JIB: 4200561340009, (Organizator).

Član 2.
Naziv nagradnog takmičenja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog takmičenja je Facebook pitalice (dalje u tekstu Nagradno takmičenje). Nagradno takmičenje će se održavati u periodu od 15 dana, od 10.12.2020. do 24.12.2020. godine na području Bosne i Hercegovine. Nagradno takmičenje održavat će se na službenom FB pageu CEI Nahla.

Član 3.
Svrha nagradnog takmičenja

Svrha nagradnog takmičenja je obilježavanje 20 godina rada i jačanje povezanosti s korisnicima putem društvenih mreža u cilju promocije CEI Nahla te nagrađivanje Facebook korisnika/ca.

Član 4.
Uslovi za učestvovanje u nagradnom takmičenju

U Nagradnom takmičenju iz člana 2. pravo učešća imaju građani s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, a koji su fanovi Facebook profila CEI Nahla (dalje u tekstu Učesnici), osim zaposlenika/ca kod Organizatora, članica Upravnog odbora, Suda časti, članova njihove uže porodice te poslovnih partnera koji s Organizatorom sudjeluju u organizaciji i provođenju Nagradnog takmičenja.

Nagradno takmičenje održava se na društvenoj mreži Facebook, međutim ono ni na koji način nije povezano s Facebookom te Facebook nije njegov organizator.

Član 5.
Način učestvovanja u nagradnom takmičenju

Za učešće u nagradnom takmičenju potrebno je lajkati Facebook stranicu organizatora https://www.facebook.com/CEINahlaSarajevo i odgovoriti na nagradnu pitalicu u komentaru ispod posebno kreirane objave u roku od 48 sati od njenog postavljanja.

Svaki učesnik/ca sudjelovanjem u nagradnom takmičenju automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi prijave koje zadovoljavaju sve uslove takmičenja.
Dodijelit će se ukupno 20 (dvadeset) nagrada, odnosno 5 nagrada po pitalici.

Svaki učesnik može u nagradnom takmičenju sudjelovati više puta, međutim ima pravo na samo jednu nagradu po takmičenju.

Prijava za nagradno takmičenje mora biti napravljena s tačnim imenom i prezimenom, kakvo stoji u ličnim dokumentima.

Nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni unosi neće ući u bazu za odabir dobitnika.

Organizator nagradnog takmičenja poštuje privatnost svakog Učesnika te se obavezuje da ni u kojem slučaju neće koristiti lične informacije o Učesnicima. Lični podaci Učesnika koriste se samo u svrhu realizacije Nagradnog takmičenja.

Godinu dana nakon završetka Nagradnog takmičenja briše se baza podataka s ličnim podacima Učesnika.

Član 6.
Objava sadržaja

Organizator nagradnog takmičenja ima pravo objave unesenih prijava (fotografija, tekst) i ličnih podataka koji će uključivati ime i prezime i naziv FB profila svakog od učesnika.

Član 7.
Nagradni fond

Nagradni fond uključuje: 4 (četiri) x 5 (pet) vaučera u vrijednosti od 50 (pedeset) KM za edukativne, sportske programe i kreativne radionice u CEI Nahla u Sarajevu koje je neophodno iskoristiti do 31.12. 2021. godine te se naknadno neće moći iskoristiti.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka).

Svaki od Učesnika može tokom trajanja Nagradnog takmičenja osvojiti samo jednu nagradu.

Osvojenu nagradu dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Član 8.
Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika nagrada obavit će se najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata od završetka nagradnog takmičenje za taj krug putem stranice commentpicker.com, a četiri nagrade će biti dodijeljene po izboru komisije za odabir nagrada koju čine uposlenice CEI Nahla.

Kontrola dobitnika nagrada obaviti će se odmah po izvlačenju dobitnika, u prostorijama CEI Nahla, Džemala Bijedića 122, u prisustvu tročlane komisije za kontrolu procesa koju imenuje Organizator.

Član 9.
Objava rezultata nagradnog takmičenja

Rezultati Nagradnog takmičenja biti će objavljeni u komentaru nagradne objave i u posebnom postu na službenom FB profilu CEI Nahla najkasnije 48 (četrdesetosam) sati nakon završetka Nagradnog takmičenja za taj krug.

Član 10.
Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici nagrada će biti kontaktirani odmah po objavi rezultata za taj krug putem Facebook poruke. Po ostvarenju kontakta, s dobitnicima će biti dogovoren način preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja podataka dobitnika.

Ukoliko dobitnik nagradne igre na upućenu poruku ne odgovori u roku od 15 (petnaest) dana ili u roku od narednih 40 (četrdeset) dana ne javi da nagradu nije preuzeo, Organizator više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti.

Navedeni rok dostave podataka, isporuke i preuzimanja nagrade može se produžiti samo ako je dobitnik zbog objektivnih razloga ne može preuzeti ili ako u navedenom roku Organizator nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Član 11.
Način upoznavanja Učesnika s pravilima nagradnog takmičenja

Pravila Nagradnog takmičenja bit će objavljena na web stranici www.nahla.ba i podijeljena putem FB posta.

Način učestvovanja u Nagradnom takmičenju oglašavat će se prije početka kampanje i prve nagradne pitalice na službenom profilu CEI Nahla dostupnom na URL-u https://www.facebook.com/CEINahlaSarajevo  

Član 12.
Diskvalifikacija pojedinih učesnika

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Učesnika, za vrijeme trajanja Nagradnog takmičenja, u sljedećim slučajevima:

1. Ukoliko poslane fotografije ili tekst nisu u skladu s definisanim smjernicama Nagradnog takmičenja.
2. Ukoliko Učesnik prekrši Pravila ili ostavi netačne lične podatke prilikom davanja saglasnosti.
3. Ukoliko jedna ili više osoba s opravdanim obrazloženim zahtjevom zatraže izuzimanje Učesnika iz takmičenja.
4. Ukoliko fotografije ili tekst nisu u skladu s pravilnikom stranice.
5. Ukoliko vlasnik ili vlasnici prijava ne dostave potpune lične podatke.
6. Ukoliko fotografija ili tekst prikazuju/opisuju uslugu/proizvod koji se podrazumijeva kao konkurencija uslugama/proizvodima klijenta za kojeg Organizator realizuje nagradno takmičenje.

  1. Ukoliko fotografija ili tekst odražava govor mržnje prema bilo kojoj skupini.
    8. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost Takmičenja.

    Član 13.
    Porezi, naknade

    Dobitnici ne snose nikakve poreze, obaveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama.

Član 14.
Rješavanje spora

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.

Član 15.
Pravila nagradnog takmičenja

Svi Učesnici su saglasni s Pravilima nagradnog takmičenja.

Član 16.
Mogućnost prekida nagradnog takmičenja

Nagradno takmičenje može se prekinuti jedino u slučaju više sile.


Datum: 1.12.2020.
Broj protokola: 659/20

Izvršna direktorica:
Belma Panjeta-Musić