fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Obilježen Dan borbe protiv nasilja nad ženama

U okviru Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, u prostorijama CEI Nahla u Sarajevu, 26. novembra 2023. godine održana je radionica za mlade žene i djevojke na temu „Kako ne postati žrtva nasilja u vezi i/ili braku?“ Radionici je prisutvovalo preko 40 djevojaka i žena, među kojima su bile i članice Nahlinog kluba mladih Tignum.

Pripremila: Ilma Čosić, kooridnatorica Nahlinih programa za mlade

Statistički podaci kažu da je 47% žena u BiH bilo žrtva nekog oblika nasilja i ovaj postotak nam govori koliko je važno raditi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, razvijati svijest javnosti o vrstama nasilja, koji su znakovi za uzbunu u partnerskim odnosima i koja ponašanja nas mogu dovesti do toga da postanemo žrtva nasilja u vezi i/ili braku. Jedna od poruka s radionice jeste i da ključnu ulogu u prekidanju kruga nasilja često imaju svjedoci/kinje koji svojim reagovanjem mogu spasiti život žrtve. Preventivnim djelovanjem i čvrstim, glasnim i jasnim stajanjem uz žrtvu nasilja osnažujemo žene da prijave nasilje i da potraže pomoć.

Međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ je kampanja koja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine. U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja koje čine države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ u fokusu svog rada ima okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.