fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Nahla kao primjer Centra za obrazovanje odraslih na konferenciji u Gruziji

CEI Nahla učestvuje u radu dvodnevne konferencije o učenju i obrazovanju odraslih koja se održava 28. i 29. septembra u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Konferencija je organizirana  povodom 20 godina rada i djelovanja ureda DVV International u Gruziji i Armeniji, a okupila je učesnike i učesnice iz 9 zemalja. U fokusu konferencije je implementacija dokumenta “Okvir za akciju iz Marakeša” usvojenog na nedavno održanoj konferenciji CONFINTEA.

Pripremile: Emina Lakić i Elmina Mušinović

Konferencija “Učenje i obrazovanje odraslih u regiji južnog Kavkaza: prekretnice” okupit će stručnjake i aktiviste u oblasti obrazovanja odraslih iz Gruzije, Armenije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Ukrajine, Moldavije, Tadžikistana, Uzbekistana i Kirgistana. 

Izlagači/ice iz Bosne i Hercegovine bit će: dr. Amina Isanović-Hadžiomerović, docentica s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja prezentira rezultate kvalitativne studije o učenju i obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini, Anes Čerkez iz DVV International – Ured za BiH koji će govoriti na temu: “Osiguranje kvaliteta i profesionalizacija u obrazovanju odraslih: ISKOOM – informacioni sistem za kontrolu obrazovanja odraslih i monitoring” i izvršna direktorica CEI Nahla Elvira Leka, koja će tokom drugog dana konferencije predstaviti Nahlu kao primjer centra za obrazovanje odraslih iz Bosne i Hercegovine.

Predstavnici i predstavnice Bosne i Hercegovine, dr. Amina Isanović Hadžiomerović, mr. Dženita Džano, Elvira Leka i mr. Anes Čerkez s Majom Avramovskom, regionalnom direktoricom DVV International za Kavkaz i Jugoistočnu Evropu

Njemački ambasador u Gruziji Peter Fischer u svom obraćanju prisutnima je istakao da bi, zbog trenutnih dešavanja u svijetu, edukacija trebala odgovoriti na tri velika izazova u zajednicama, na kojima bi u budućem periodu trebalo intenzivnije raditi:

 • održivost vladavine prava, pregovaranja i dogovaranja unutar zajednica,
 • klimatska kriza,
 • održavanje suvereniteta individue i društva zbog digitalizacije.

Uwe Gartenschlaeger, zamjenik direktora DVV International Bonn, predstavio je glavne zaključke Marakeškog okvira (MFA )za djelovanje u oblasti obrazovanja odraslih i učenja koji su potpisale 142 države članice UNESCO-a na sedmoj internacionalnoj konferenciji o obrazovanju odraslih – CONFINTEA VII koja je održana 15. i 16. juna 2022. u Marakešu, u Maroku, u suorganizaciji UNESCO-a. Tema ove konferencije je bila „Učenje i obrazovanje odraslih za održivi razvoj – transformativni plan“ i obuhvatila je dostignuća u obrazovanju odraslih uz diskusiju i plan djelovanja kako bi učenje i obrazovanje odraslih postalo stvarnost širom svijeta.

Ono što je posebno istaknuto kao značajno iz Marakeškog plana je:

 • Marakeški okvir jasno definiše učenje i obrazovanje odraslih (ALE – adult learning education) kao integralni dio cjeloživotnog učenja (LLL), drugim riječima, “Nema cjeloživotnog učenja bez učenja i obrazovanja odraslih!”
 • Marakeški okvir povezuje ALE s ciljevima održivog razvoja (SDGs) i tvrdi da glavnu ulogu u dostizanju ovih ambicioznih ciljeva ima ALE, drugim riječima: “Nema ciljeva održivog razvoja bez ALE”.
 • Marakeški okvir vrlo jasno govori o važnosti pismenosti (uključujući i digitalnu pismenost) kao temelja za učestvovanje u društvu u svim njegovim aspektima.
 • Marakeški okvir naglašava ključnu ulogu ALE u neophodnoj transformaciji naših društava, posebno misleći na digitalnu tranziciju, zelenu tranziciju i tranziciju u svijet rada.
 • Prvi put, Marakeški okvir govori o potrebi odvojenog ALE “sistema” s adekvatnim finansiranjem i strukturama, uključujući institucije kao što su Centri za obrazovanje odraslih (Comunity learning centers), prepoznavanje važnosti lokalnih institucija za obrazovanje odraslih i prepoznavanje važnosti RVA (priznavanje, validacija, akreditacija).
 • Po prvi put, države članice obavezuju se da definišu mjerila za ALE participaciju, zasnovanu na konkretnoj situaciji u zemlji.
 • Od država članica i međunarodnih finansijskih mehanizama, poput GPE, zahtijeva se da povećaju finansiranje cjeloživotnog učenja i da ga uključe u svoje finansijske mehanizme.
 • Marakeški okvir donosi i prepoznavanje važnosti uloge predavača/ica i saradnika/ca, u oblasti obrazovanja odraslih, uključujući i njihovo adekvatno plaćanje.

Uskoro vam donosimo detalje razmjene informacija i preporuka s konferencije.

Učešće na konferenciji "Učenje i obrazovanje odraslih u regiji južnog Kavkaza: prekretnice" dio je partnerstva s DVV International – Ured za BiH