svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Tragom kur'anske inspiracije: Sura El-Kadr (online nastava)

U ovom ramazanskom ciklusu predavanja otkrijte nove slojeve razumijevanja kur'anskog teksta i dokučite sveobuhvatnost, raznolikost i višedimenzionalnost kur'anske poruke kroz 97. suru Kur'ana, suru El-Kadr.

Tokom ovog ciklusa predavanja, kroz pet online susreta, susret ćemo se s jezičkom, tefsirskom i praktičnom dimenzijom razumijevanja spomenute sure, te pokušati dokučiti na koji način nas ova sura može duhovno oplemeniti i osnažiti.

Trajanje programa: od 7. do 21. maja 2020.

Vrijeme održavanja nastave: utorkom i četvrtkom od 18 do 19 h.

Način održavanja nastave: online, putem aplikacije Skype.

Predavačica: Muvedeta Halilović, diplomantica islamske teologije na Univerzitetu Al-Azhar i članica Svjetske unije islamskih učenjaka.