svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Tragom kur'anske inspiracije – nastavak ciklusa predavanja online

Od 8. juna 2020. nastavljamo sa sedmičnim ciklusom predavanja iz oblasti tefsira, pod nazivom “Tragom kur'anske inspiracije”.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje iz oblasti tumačenja i razumijevanja Kur'ana u savremenom dobu, te prepoznate principe koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, ophođenje s drugim ljudima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:

  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povodi i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u savremenom dobu.

Predviđeno je da se na svakom susretu pređe jedan dio ili cijela sura Kur'ana, analiziraju glavne teme i pitanja koja su tretirana, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne na propise koji su u tom dijelu Kur'ana spomenuti.

Nastava će se u prvoj fazi održavati online putem na FB grupi ‘Budi svjetlo – daruj svjetlo’. Napomena: o nastavku održavanja predavanja u učionici, polaznice će biti naknadno obaviještene.

Vrijeme održavanja: ponedjeljkom od 18 sati

Način održavanja: online, uživo na FB grupi ‘Budi svjetlo – daruj svjetlo’

Predavačica: Muvedeta Halilović, diplomantica islamske teologije na Univerzitetu Al-Azhar i članica Svjetske unije islamskih učenjaka.