svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Put kroz ličnu promjenu - 2. ciklus

U toku je upis polaznica na 2. ciklus iz serijala seminara iz oblasti psihologije “Put kroz ličnu promjenu”. Osobe koje su odslušale I ciklus seminara imaju prednost pri upisu.

II ciklus: „Snaga samopouzdanja"

Seminar koji će vam pomoći:

  • da razlikujete samopouzdanje od samopoštovanja, otkrijete razloge koji dovode do smanjenog samopouzdanja i da li nužno nisko samopouzdanje utječe na neuspjeh u životu,
  • da procijenite svoj nivo samopouzdanja, otkrijete šta utječe na vaše samopouzdanje i savladate tehnike kojima možete utjecati na povećanje samopouzdanja.

Azra Ibrahimović, voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta

3-17. februar 2015.
utorkom i četvrtkom, od 18.00 do 20.00h

Broj mjesta je ograničen.

Serijal “Put kroz ličnu promjenu” sastoji se iz tri ciklusa seminara:

I ciklus – „Znam da mogu, ali ne znam kako“
II ciklus – “Snaga samopouzdanja”
III ciklus – “Snaga asertivnosti”

Ideja vodilja ovih seminara je poticaj na promjenu. Kad naučimo prihvatiti sebe, ali i mijenjati svjesno ono što ne želimo da bude dio našeg unutrašnjeg svijeta tada možemo osjetiti da smo uključeni u vlastiti život. Prihvatiti sebe, znati šta trebamo mijenjati, kada i na koji način velika je životna vještina. Ako je nešto vještina, znači da nije urođeno i da se može naučiti.