svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

PRAVILNIK ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA

 • Polaznice kurseva stranih jezika u Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla” dužne su se pridržavati sljedećih pravila:
 • Upis na kurs
 • Polaznice su dužne prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke na info desku: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima kursa polaznice trebaju redovno provjeravati e-mail poštu putem koje će dobijati informacije
 • Donja starosna granica za upis na kurseve stranih jezika je 16 godina.
 • Polaznica može upisati isključivo početni stepen ukoliko ranije nije učila odabrani strani jezik.
 • Ukoliko polaznica ima prethodno znanje iz odabranog jezika, te smatra da može ići na napredne stepene, dužna je pristupiti besplatnom placement testu u Centru. Na osnovu rezultata placement testa polaznici će biti preporučeno na koji stepen se može upisati. Polaznica može odlučiti da li će upisati predloženi stepen ili želi početi s nižim stepenima. 
 • Polaznica nema mogućnost upisa na napredne stepene ukoliko njeno predznanje ne odgovara tom nivou.
 • Uplata participacije
 • Polaznice svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom participacije na info desku do datuma predviđenog za uplate. Osobe koje se prijave, a ne izvrše uplatu do navedenog datuma gube mjesto na kursu.
 • Prilikom uplate participacije polaznica je dužna provjeriti  datum početka nastave za svoj stepen i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za kurs, naknadna promjena termina nije moguća. 
 • Redovna cijena kursa je 140 KM po jednom stepenu.
 • Popusti
 • Pravo na popust pri upisu na kurseve stranih jezika imaju sljedeće kategorije: članice Centra, redovne studentice, učenice srednjih škola i penzionerke.
 • Polaznice koje žele ostvariti popust dužne su osobi na info desku prilikom uplate dati na uvid odgovarajući dokument kojim dokazuju pravo na popust. 
 • Cijena za članice Centra: 110 KM – uz pokaz važeće članske karte Centra
 • Cijena za studentice: 85 KM – studentski popust ostvaruju redovne studentice dodiplomskog i postdiplomskog studija, te redovne-samofinansirajuće studentice uz pokaz jednog od sljedećih dokumenata: a) indeks, b) ovjerena kopija indeksa koja uključuje prve dvije stranice indeksa na kojima su fotografija i lični podaci studenta, te ovjeru zadnjeg upisanog semestra, c) potvrda s fakulteta o statusu redovne studentice.
 • Cijena za učenice srednjih škola: 85 KM – uz pokaz: a) važeće đačke knjižice, b) ovjerene kopije đačke knjižice ili c) potvrde iz škole.
 • Cijena za penzionerke: 85 KM – uz pokaz zadnjeg čeka za penziju.
 • Formiranje grupa i pokretanje programa
 • Odluka o pokretanju stepena i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznica, te da li su blagovremeno izvršene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata. 
 • Centar zadržava pravo da se određeni stepen kursa prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju, Centar će vratiti novac prijavljenim osobama.
 • Odustajanje od kursa i povrat novca
 • Centar može izvršiti povrat novca isključivo u periodu dok traju prijave za kurs, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupe i isteka roka za prijave nema povrata novca, bez obzira na razlog odustajanja.
 • Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces
 • Nastava na jednom stepenu traje 11 sedmica, a ukupno ima 44 školska časa (22 blok-časa).
 • Da bi ostvarila pravo izlaska na završni ispit polaznica ne smije imati više od 30% izostanaka, odnosno, ne smije izostati više od 7 susreta/blok-časova.
 • Nakon što se prijavi i uplati kurs svaka polaznica na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaka polaznica je upoznata s terminima nastave prije početka kursa i na osnovu toga odlučuje da li joj termin odgovara i da li će se prijaviti.
 • Polaznice su dužne na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihe i ne ometati nastavni proces.
 • Polaznice su obavezne na svaki čas sa sobom donositi potrebne materijale i udžbenike.
 • Certificiranje
 • Polaznici će biti uručen certifikat/potvrda/uvjerenje o uspješno završenom stepenu kursa samo ukoliko nije imala više od 7 izostanaka i ukoliko je završni ispit uspješno položila.
 • Polaznice koje nisu redovno pohađale nastavu, koje nisu izašle na završni ispit ili nisu uspješno položile ispit gube pravo na certifikat.
 • Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove stranih jezika učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.
 • Vaša Nahla