fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

PRAVILNIK ZA KURS ŠIVENJA

Polaznice kurseva šivenja u Centru za edukaciju i istraživanje “Nahla” dužne su se pridržavati sljedećih pravila:

Upis na kurs

Polaznice su dužne prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke na info desku i na online formularu: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu.

U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima kursa polaznice trebaju redovno provjeravati e-mail poštu putem koje će dobijati informacije o kursu.

Donja starosna granica za upis na kurs šivenja je 16 godina.

Polaznica koja nije ranije u Centru završila neki od naprednih stepena može se upisati isključivo na Modul I kursa šivenja – Osnove krojenja i šivenja. Napredni modul kursa šivenja (Modul II ili Modul III) moguće je upisati samo nakon završenog prethodnog modula.

Uplata participacije

Polaznice svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom na info desku do predviđenog datuma za uplate ili do popune mjesta. Osobe koje se prijave a ne izvrše uplatu do navedenog datuma gube mjesto na kursu.

Rok za uplatu je naznačen u okviru reklame i u okviru prijavnog formulara. Za grupe naprednih modula rok za uplatu naznačen je na prijavnom formularu koji polaznice dobiju od predmetne predavačice.

Prilikom uplate participacije polaznica je dužna provjeriti datum početka nastave za svoj modul i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za kurs, naknadna promjena termina nije moguća.

Redovna cijena po modulu je 160 KM.

Popusti

Pravo na popust pri upisu na kurs šivenja imaju sljedeće kategorije: članice Centra, redovne studentice, učenice srednjih škola i penzionerke.

Polaznice koje žele ostvariti popust dužne su osobi na info desku prilikom uplate dati na uvid odgovarajući dokument sa kojim ostvaruju pravo na popust.

  • Cijena za studentice: 120 KM – studentski popust ostvaruju redovne studentice dodiplomskog i postdiplomskog studija, te redovne-samofinansirajuće studentice uz pokaz jednog od sljedećih dokumenata: a) indeks, b) ovjerena kopija indeksa koja uključuje prve dvije stranice indeksa na kojima su fotografija i lični podaci studentica, te ovjeru zadnjeg upisanog semestra, c) potvrda s fakulteta o statusu redovne studentice.
  • Cijena za učenice srednjih škola: 120 KM – uz pokaz: a) važeće đačke knjižice, b) ovjerene kopije đačke knjižice ili c) potvrde iz škole.
  • Cijena za penzionerke: 120 KM – uz pokaz zadnjeg čeka za penziju
  • Cijena za nezaposlene žene: 120 KM – uz pokaz potvrde sa biroa

Navedene cijenu su po modulu. Modul traje 40 školskih časova. Nakon završetka jednog modula polaznica koja želi nastaviti naredni modul uplaćuje participaciju za novi modul kursa šivenja u skladu sa raspisanim terminima i uslovima upisa.

Formiranje grupa i pokretanje programa

Odluka o pokretanju programa i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznica, te da li su blagovremeno izvršene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata.

Centar zadržava pravo da se napredni moduli kursa šivenja izmjene ili drugačije organiziraju nego je to bilo prilikom prvobitnog upisa. U slučaju da određena grupa nema dovoljan broj prijavljenih kandidatkinja, što procjenjuje Centar, grupa se može ukinuti, prolongirati, spojiti sa nekom drugom grupom u drugom terminu i sa drugom predmetnom profesoricom. U slučaju da niti jedna ponuđena opcija ne odgovara polaznici, Centar će izvršiti povrat novca za upisani modul.

Odustajanje od kursa i povrat novca

Centar može izvršiti povrat novca isključivo u periodu dok traju prijave za kurs, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupe i isteka roka za prijave Centar ne može izvršiti povrat bez obzira na razlog odustajanja.

Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces

Nastava na jednom modulu traje 40 školskih časova.

Da bi ostvarila pravo prelaska na naredni modul polaznica ne smije imati više od 30% izostanaka i treba završiti odjevni predmet koji je predviđen programom prethodnog modula.

Nakon što se prijavi i uplati kurs, svaka polaznica na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaka polaznica je upoznata s terminima nastave prije početka kursa i na osnovu toga odlučuje da li joj termin odgovara i da li će se prijaviti.

Certificiranje

Kurs šivenja sastoji se od 3 modula. Na kraju svakog modula (ukupno 3) polaznici se izdaje certifikat koji potvrđuje stečene kompetencije. Stečeni certifikat prehodnog modula je uslov za upis na naredne module kursa šivenja.

Polaznice koje nisu redovno pohađale nastavu ili nisu završile odjevne predmete gube pravo na certifikat.

Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

Vaša Nahla