svaki dan, osim subote, 12.00-20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Online Škola islama: upis 1. generacije polaznica!

Nahlina Škola islama u Sarajevu ove godine upisuje 1. generaciju polaznica ONLINE programa na bosanskom jeziku, otvorenog za sve zainteresirane polaznice s bilo koje lokacije u svijetu. Pridruži nam se na online susretima srijedom, na putovanju kroz jednu od najvećih religija i civilizacija na planeti i osvježi svoju svakodnevnicu inspirativnim trenucima na putu vlastitog duhovnog i intelektualnog razvoja.

SADRŽAJ I KONCEPT PROGRAMA

Kroz 230 sati ovog jedinstvenog edukacijskog programa obuhvaćena je većina značajnih aspekata islama i pitanja važnih za život muslimana/ki. Program se sastoji od 11 tematskih oblasti raspoređenih u 4 semestra nastave.

I SEMESTAR (septembar-decembar 2021)

Ključni aspekti islamskog vjerovanja i načini i putevi spoznaje Boga u islamu.

Putovanje kroz život posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s, u cilju boljeg razumijevanja njegovog djela i misije.

Kur'an, kao posljednja Božija Objava i živa Riječ, koja prati svaki segment čovjekovog života.

II SEMESTAR (mart-juni 2022)

Propisi i smjernice vezane za prakticiranje temeljnih aspekata islama u svakodnevnom životu: namaza, posta, zekata i hadža.

Praksa Muhammeda, a.s., kao temelj za razumijevanje osnovnih principa i poruke islama.

Vodič kroz duhovne vrijednosti islama i modeli odgoja vlastite duše u suočavanju s izazovima našeg doba.

III SEMESTAR (septembar-decembar 2022)

Kroz prvi milenij islama, putevima svile do brdovitog Balkana – upoznavanje s nastojanjima muslimanskih društava širom planete da se što više približe uzoru Poslanikove države i suoče s izazovima svog doba.

Razumijevanje kur'anskih poruka kroz priče o poslanicima i različite kontekste u kojima su predstavljene kroz kur'anski tekst. 

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

IV SEMESTAR (mart-juni 2023)

Propisi vezani za bračni i porodični život u islamu, u svjetlu kur'anskih smjernica i Poslanikove prakse.

Žena u Kur'anu i perspektive rodnih odnosa kroz kur'anski tekst.

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

Putovanje kroz šaroliki svijet najvećih svjetskih religija i duhovnih učenja i komparativna analiza osnovnih koncepata u vjerovanju i praksi.

NAPOMENE:

Škola islama je besplatna za članice Centra (godišnja članarina je 40 KM, za studentice, penzionerke i nezaposlene žene 20 KM). Za učlanjenje ONLINE putem popunite ONLINE FORMULAR ZA UČLANJENJE.  Nakon popunjavanja ovog obrasca klikom na Podnesi dobit ćete informacije o načinu plaćanja.

Prijave na program isključivo putem FORMULARA ZA PRIJAVU. Ukoliko ne dobijete potvrdu o prijemu vaše prijave putem e-maila, molimo javite se na edukacija@nahla.ba.

TIM PREDAVAČICA

ONLINE PROGRAM:

Nermina LjubijankićFikh, online program
Read More
Diplomantica Univerziteta Al-Azhar, na Odsjeku šerijatskog prava. Magistarski studij završila na IPF Bihać gdje je 2020. odbranila tezu Dijalog u Kur'anu. Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u oblasti fikha, kur'anskih nauka te arapskog jezika.
Lejla BoškailoAkaid, online program
Read More
Diplomantica Univerziteta Al-Azhar, na Odsjeku za akaid i filozofiju. Magistrirala je na Američkom univerzitetu u Kairu 2008. godine. Hafiza Kur’ana i nagrađivana spisateljica, dugogodišnje iskustvo u obrazovanju mladih.
Muvedeta HalilovićAhlak, online program
Read More
Diplomantica je Univerziteta Al-Azhar u Egiptu, na Odsjeku za tefsir i kur'anske nauke. Dugogodišnja saradnica CEI „Nahla“ na programima vjerske edukacije. Od 2015. godine je članica Svjetske unije islamskih učenjaka.
Amela MelkićSira, online program
Read More
Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, magistrirala na studiju “Islamsko bankarstvo” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetu u Boltonu. Višegodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih.
Amina Mujela-BotićKuran i hadis, online program
Read More
Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, gdje trenutno pohađa postdiplomski studij na smjeru Islam in Europe. Nositeljica je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

PROGRAM UŽIVO U SARAJEVU:

Sabaha DukmenićAkaid, Brak i porodica u islamu
Read More
Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti akaida, šerijatskog prava i kur'anskih nauka.
Sehija DedovićRazumijevanje Kur'ana
Read More
Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Jordanu, magistarski studij iz oblasti međunarodnih odnosa završila na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti.
Muvedeta HalilovićAhlak, Razumijevanje Kur'ana
Read More
Diplomantica je Univerziteta Al-Azhar u Egiptu, na Odsjeku za tefsir i kur'anske nauke. Dugogodišnja saradnica CEI „Nahla“ na programima vjerske edukacije. Od 2015. godine je članica Svjetske unije islamskih učenjaka.
Azra IbrahimovićFikh, Islam u društvu
Read More
Diplomantica Fakulteta islamskih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za psihologiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti. Istaknuta je mirovna aktivistica i voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta.
Elmina MušinovićSira, Historija islama, Svjetske religije
Read More
Diplomantica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za historiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti historije islama, islamske kulture i civilizacije te kulture religija.
Amina Mujela-BotićKur'an, Hadis
Read More
Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, gdje trenutno pohađa postdiplomski studij na smjeru Islam in Europe. Nositeljica je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko se želite prijaviti za pohađanje programa Škole islama uživo, u našim prostorijama u Sarajevu, možete to učiniti OVDJE.