svaki dan, 12.00 – 20.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

AKADEMIJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

                                           Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo, raspisuje

K O N K U R S 

za upis 20 polaznica na Akademiju ženskog poduzetništva 

Ova četveromjesečna obuka namijenjena je isključivo nezaposlenim ženama, a obuhvata 100 sati teorijske i praktične nastave u sljedećim oblastima:

 • Pravni aspekti poslovanja
 • Finansije za poduzetnice
 • Menadžment i organizacija
 • Marketing
 • Prodaja
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacija poslovnih ideja (Idea sales pitch).

Obuka će biti realizirana od 4. septembra do 29. decembra 2019. godine u prostorijama CEI “Nahla” u Sarajevu. Nastava će se održavati srijedom i petkom od 17.00 do 20.15 h.  Organizator obuke zadržava pravo izmjene i reorganizacije nastave u slučaju izmijenjenih okolnosti i potreba obuke.

Obuka je besplatnapolaznice su oslobođene plaćanja za učešće na obuci.

Nastavu će držati tim iskusnih predavača/ica iz relevantnih oblasti, a po završetku obuke polaznice će dobiti certifikat o stečenim kompetencijama.

Nakon okončane edukacije sve polaznice imat će priliku biti dio grupnog Nahlinog MENTORING PROGRAMA, gdje će dodatno usavršiti vještine neophodne za razvoj vlastitog biznisa.

Prijavite se na akademiju ako:

 • Imate ideju koju želite pretočiti u poduzetnički poduhvat, a ne znate odakle krenuti;
 • Potrebna vam je svojevrsna mapa koja će vam pomoći da pređete put od ideje do biznisa; 
 • Želite steći znanje o tehnikama prodaje proizvoda/usluga na tržištu, te metodama naplate potraživanja;
 • Zanima vas kako efikasno predstaviti proizvod/uslugu na društvenim mrežama;
 • Potrebna vam je podrška pri osnivanju i razvoju vlastitog biznisa.

Uvjeti:

 • da ste nezaposleni,
 • da imate minimalno III stepen stučne spreme – SSS,
 • da je vaše prebivalište na području Kantona Sarajevo
 • da imate poslovnu ideju koju želite realizirati.

Prijave dostaviti isključivo putem ONLINE FORMULARA najkasnije do 15 h u petak, 23.8.2019. godine. Sve polaznice koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

Broj mjesta je ograničen! Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: anela@nahla.ba. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Akademija ženskog poduzetništva bit će realizirana uz finansijsku podršku Općine Novi Grad Sarajevo i organizacije Qatar Charity BiH.

DETALJI OBUKE

 • UVJETI: nezaposlenost, minimalno SSS, prebivalište – na području Kantona Sarajevo , poslovna ideja koju želite realizirati.
 • TRAJANJE OBUKE: od 4. septembra do 29. decembra 2019.
 • TERMINI: Nastava će se održavati srijedom i petkom od 17.00 do 20.15 h.
 • Pohađanje obuke je BESPLATNO.
 • ROK ZA PRIJAVU:  najkasnije do 15 h u petak, 23.8.2019.
 • Akademija ženskog poduzetništva bit će realizirana uz finansijsku podršku
  Općine Novi Grad Sarajevo i organizacije Qatar Charity BiH.