fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Agile i Scrum – besplatan webinar!

Uspjeh određenog projekta zavisi od ispravno utvrđene i primjenjivane metodologije rada. Najjednostavnije rečeno, metodologiju možemo posmatrati kao standardnu (odvijaja se u fazama, bez iteracija) i agilnu. U standardnoj metodologiji potrebno je isplanirati svaki detalj prije kretanja sa realizacijom plana rada, bez naknadnih promjena (koje, iako se dese, izazivaju velike troškove i komplikacije), a u agilnoj metodologiji promjene, fleksibilnost i iteracije su učestale i poželjnje.

U sklopu “Agile i Scrum” webinara upoznat ćemo se s konceptima agilnog razvoja projekata, sa fokusom na Scrum, koji je najčešće korištena praksa u svijetu agilnog menadžmenta. Fokus se stavlja na kros-funkcionalne, samoorganizovane i autonomne timove koji isporučuju vrijednost klijentima i organizaciji, sa specifičnim ulogama.

Product Owner je osoba koja zastupa kupca i zna šta kupac želi, Scrum Master pomaže timu kod primjene Scruma te nastoji ukloniti prepreke, dok Development Team kao skupina pojedinaca radi na projektu na način da planiraju aktivnosti koje treba obaviti da bi napravili određene funkcionalnosti. Događaji koji se odvijaju u Scrumu su: Sprint Planning, Sprint, Daily Sprint Meeting, Sprint Review i Sprint Retrospective Meeting. Cilj agilne metodologije je na kraju svakog sprinta imati potencijalno razvijene funkcionalnosti koje mogu ići u produkciju.

Danas, agilne metode upravljanja projektima koriste svi, od programera softvera, građevinskih kompanija, obrazovnih institucija, marketinških timova, HR-a i brojni drugi.

KOME JE NAMIJENJEN WEBINAR?

Webinar je namijenjen svima koji su već dio razvojnog procesa softwerskog ili nekog drugog proizvoda, onima koji žele započeti karijeru kao Scrum Masteri, Product Owneri ili Scrum Developeri, kao i onima koji direktno ili indirektno sarađuju s njima.

CILJEVI WEBINARA

• Razumjeti Scrum kao kulturu rada, upoznavajući se sa Agile i Scrum vrijednostima i principima;
• Upoznati se sa Scrum okvirom u procesnom smislu, analizirajući Scrum uloge, aktivnosti, artifakte i pravila koja ih povezuju;
• Upoznati se sa vrstom projekata kod kojih je primjena ovakvog koncepta razvoja korisna.

TERMIN ODRŽAVANJA: četvrtak, 19. novembar 2020. od 17.30 do 19.30

LOKACIJA: Zoom platforma

PRIJAVA: obavezna putem ONLINE FORMULARA

PREDAVAČICA: Nermina Durmić, Agile trenerica i praktičar

O PREDAVAČICI

Nermina Durmić je Agile trenerica i praktičar. Više od 10 godina radi kao product development konsultant na razvoju novih softverskih proizvoda, s internacionalnim i domaćim klijenetima iz različitih industrija i konteksta, prateći agilne principe.

 Suosnivačica je Bosnia Agile organizacije, još od novembra 2013. godine, i od tada je održala niz javnih i in-house treninga i predavanja. Njen fokus u organizaciji je na obučavanju projektnih timova s ciljem njihovog profesionalnog razvoja u oblasti agile i lean principa i metoda. Nermina je doktorirala u aprilu 2014. godine, te je kao doktorica tehničkih nauka u oblasti informacionih tehnologija trenutno angažirana i kao univerzitetska profesorica i aktivna članica akademske zajednice.