fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Konkurs za angažman predavačica njemačkog i engleskog jezika

za honorarni angažman predavačica na kursu njemačkog i kursu engleskog jezika - CEI Nahla

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
K O N K U R S
za honorarni angažman predavačica na kursu njemačkog i kursu engleskog jezika

Opis posla:

Honorarna predavačica njemačkog/engleksog jezika bit će angažovana na kursu njemačkog jezika/kursu engelskog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (16+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizuje u malim grupama, online i u učionici.

Uvjeti:

 • diploma dodiplomskog studija njemačkog jezika (za predavačicu njemačkog jezika)
 • diploma dodiplomskog studija engleskog jezika (za predavačicu engleskog jezika)

Poželjne karakteristike:

 • iskustvo u struci na poslovima predavačice,
 • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicama kurseva,
 • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
 • sposobnost i želja za prenošenje znanja.
Nudimo vam:
 
 • rad u pozitivnoj atmosferi i poticajnoj sredini,
 • fleksibilnost pri dogovaranju termina i grupa za rad,
 • rad u poslijepodnevnim satima,
 • mogućnost rada sa grupama u učionici i/ili online,
 • mogućnost profesionalnog rasta i razvoja u oblasti andragogije.

Prijava na konkurs

Na e-mail posao@nahla.ba pošaljite nam svoj CV i motivaciono pismo s naznakom “Prijava za angažman predavačice njemačkog jezika” tj. “Prijava za angažman predavačice engleskog jezika” u zavisnosti od pozicije na koju aplicirate.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2022. do 13.00 h.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.