fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Islamofobija na Balkanu – Imamo li razloga za zabrinutost?

Povodom Evropskog dana djelovanja protiv islamofobije (European Action Day Against Islamophobia) 21. septembra, razgovaramo o pojavi islamofobije u njenim različitim oblicima na Balkanu.

Webinar će pokušati odgovoriti na pitanja:

1. Da li su žene češće žrtve islamofobije i da li to ima veze sa odjećom kao vidljivim dijelom njihovog muslimanskog identiteta?

2. Koji stavovi i ponašanja doprinose povećanju predrasuda i smije li to biti opravdanje za islamofobne izjave i ponašanja?

3. Koje opcije imamo i šta možemo uraditi? Kakva je snaga građanskih inicijativa i postoji li neki efikasan put i način suprotstavljanja diskriminaciji po osnovu vjere i islamofobiji kao njenom specifičnom obliku?

O ovim temama ćemo razgovarati sa:

  • hfz. dr. Benjaminom Idrizom, predsjednikom Islamskog foruma u Minhenu i imamom džamije u Penzbergu
  • Mersihom Smailović, aktivisticom i pravnom savjetnicom, osnivačicom udruženja “Legis” u Skoplju
  • Sehijom Dedović, predsjednicom Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla”

Moderator: Samir Beharić, aktivista Inicijative PRVI

Termin: utorak, 21.9.2021 u 18.00 na Facebook live

Šta su prava na slobodu vjere ili uvjerenja i koji zakoni u Bosni i Hercegovini trebaju da štite ova vaša prava? Kome se obratiti ako je ovo vaše pravo ugroženo?
 

Odgovore na ova pitanja pronađite u informativnom LETKU koji je pripremila CEI NAHLA u saradnji s OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, te uz podršku Regional Youth Cooperation Office – RYCO i Institucije ombudsmana za ljudska prava.

O gostima webinara

Dr. hafiz Benjamin Idriz trenutno živi i radi u Njemačkoj. Studirao je u Francuskoj i Libiji, a doktorirao je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na temu “Horizontalni aspekti u islamu”. Obavlja funkciju predsjednika Islamskog foruma u Minhenu i imama džamije u Penzbergu. Izuzetno je aktivan u komunikaciji sa različitim slojevima njemačkog društva. Dopisnik je brojnih portala i autor nekoliko članaka, kao i autobiografskog djela pod nazivom “Pozdrav, gospodine imam: Religija je stigla”, u kojoj otvoreno iznosi stavove na određene teme interesantne za evropski pogled na muslimane. U svom radu aktivno prati i zagovara savremene narative o položaju žene u islamu. Autor je knjige “Žena u Kur'anu” u kojoj istražuje kur'anske ajete koji govore o ženi i stavove o ženi formirane na temelju kur'anske objave koji ne odgovaraju neminovnoj izvornoj kur'anskoj objavi, a koji za posljedicu imaju neravnopravnost žene u muslimanskim zajednicama. Knjiga je prevedena na bosanski jezik

Mersiha Smailović pravna je savjetnica, a studij je zavšrila na Pravnom fakultetu u Skoplju, s fokusom na međunarodno pravo. Volonterski angažman započinje 2002. godine. Aktivno je učestvovala u brojnim humanitarnim misijama. U 2007. godini pokreće kampanju za dobijanje prava da se muslimanke fotografiraju s mahramom u ličnim dokumentima. Zabrana koja je bila stara 60 godina ubrzo je ukinuta. U makedonskom društvu poznata je u borbi za ljudska prava s fokusom na zaštitu prava izbjeglica i migranata, muslimana, žena, borbi protiv islamofobije i diskriminacije, jednaku zastupljenost žena u društvu i dr. Osnivačica je Udruženja “Legis” 2009. godine, koje se bavi humanitarnim radom, ali i zaštitom ljudskih prava. U posljednjih nekoliko godina učestvovala je na brojnim lokalnim i međunarodnim konferencijama. Prevela je nekoliko knjiga o islamu na makedonski jezik, a jedan je od prevodilaca Kur’ana na makedonski jezik.

Sehija Dedović, predsjednica Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla”, teologinja i magistra međunarodnih odnosa. Preko 20 godina učestvuje aktivno u društvenim procesima. Česta je učesnica na konferencijama i okruglim stolovima kao i predavačica i trenerica na seminarima i treninzima iz oblasti komunikacija, obrazovanja odraslih, ženskih prava, ljudskih prava, uloge nevladinog sektora i FBO organizacija, islama, međureligijskog dijaloga i dr. Izlagala je na regionalnim i međunarodnim konferencijama o obrazovanju, društvenom aktivizmu, ženskim ljudskim pravima, pravima na slobodu vjere i uvjerenja i drugo u New Yorku, Londonu, Istanbulu, Sarajevu, Skoplju, Briselu, Kazanu, Kuvajtu, Džakarti, Beču… Članica je Upravnog odbora Foruma ženskih muslimanskih organizacija Evrope sa sjedištem u Briselu.