fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650EDUKACIJA

Edukacija je pasoš za budućnost, jer sutrašnjica pripada onima koji se danas pripremaju za nju.  (Malcolm X)

Naši edukacijski programi prilika su da steknete različite vještine usklađene sa stvarnim obrazovnim potrebama našeg doba. Otkrijte i unaprijedite svoje potencijale i naučite kako mijenjati sebe i mijenjati svijet.

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla upisan je u Registar organizatora obrazovanja odraslih 07.12.2017. godine (Rješenje 11/04-38-15748-7/17). Upisom u Registar potvrđena je ispunjenost uvjeta za rad Organizatora obrazovanja odraslih po Zakonu o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo broj 40/15).

Trenutno je  6 Nahlinih programa obrazovanja odraslih  akreditirano kao javno važeći:

  • Program neformalnog obrazovanja „Data Science (Nauka o podacima)“
  • Program neformalnog obrazovanja Obuka za User interface/User experience design
  • Program neformalnog obrazovanja Obuka za grafičko dizajniranje
  • Program neformalnog obrazovanja Obuka za rad u administraciji
  • Program neformalnog obrazovanja Osnove manuelnog i automatskog testiranja softvera
  • Program neformalnog obrazovanja Obuka za asistenticu u računovodstvu


KONTAKT OSOBA

Mahira Idrizović

VODITELJICA ODJELA ZA EDUKACIJU

Telefon: + 387 33 710-652

E-mail: edukacija@nahla.ba