fbpx
  svaki dan, osim subote, 11.30-21.00
 E-mail: info@nahla.ba      +387 33 710 650

Aktivnosti koje zbližavaju porodicu

Svaka porodica bi trebala imati zajedničke aktivnosti u kojima uživa i koje bi trebale postati redovni i sastavni dio života njenih članova.

Prilagođeno sa: roditeljstvo.com

Neke mogu biti formalne, poput vjerskih rituala ili učešća u humanitarnim aktivnostima, dok druge mogu biti rekreativne i zabavne, poput odlaska u prirodu, kino… Kakve god da su, ove aktivnosti mogu pomoći u jačanju jedinstva porodice.

Važnost komunikacije

Komunikacija između roditelja i djece treba biti prioritet svake porodice. Veoma je važno da se pronađe vrijeme za razgovor u kojem se razgovara o dnevnim i sedmičnim aktivnostima, razmjenjuju osjećaji i tokom kojeg članovi porodice stvarno slušaju jedni druge. Poštovanje privatnosti djece je od izuzetne važnosti, posebno kad tokom puberteta počnu iskazivati neovisnost, jer u tom periodu mogu imati neke probleme koje ne žele otkriti svojoj braći i sestrama. Roditelji bi trebali biti u mogućnosti da imaju individualan razgovor sa svakim djetetom, bez prisustva druge djece. Ukoliko roditelj uvaži želju djeteta za privatnošću, to će pomoći izgradnji povjerenja između roditelja i djeteta.

Neke porodice imaju dogovoreno vrijeme za porodične sastanke. Kad su svi prisutni, razgovara se o porodičnim problemima, odnosima unutar porodice, planovima. Ovo je prilika da svaki član učestvuje i bude saslušan.

Rekreacija i kulturne aktivnosti


Porodična rekreacija je važan način jačanja porodice. Sportovi (učešće ili  gledanje), igre, gledanje filmova ili šetnja u parku, dobar su način da se poveća bliskost i smanji stres. Kulturne aktivnosti također su veoma dragocjene. Posjeta muzejima, bibliotekama, pozorišnim predstavama, te odlazak na koncerte, mogu proširiti obiteljske horizonte i produbiti ljubav prema umjetnosti.

Praznici

Ovo je još jedan izvor zabavne porodične aktivnosti. Djeca će učiti o historiji, značenju i ritualima određenih praznika ukoliko učestvuju u pripremama i proslavama.

Duhovne aktivnosti


Religija igra važnu ulogu za mnoge porodice, posebno u uspostavljanju moralnih vrijednosti. Nije nužno ići u crkvu, sinagogu, džamiju ili drugo mjesto bogoslužja redovno. Međutim, veoma je važno dijeliti moralne vrijednosti sa svojom djecom i pomoći im da razviju osjećaj porodične historije i kontinuiteta porodice, ali i da razviju poštovanje prema različitostima. Mnoge porodice razviju snažan duhovni život bez formalnih religijskih obreda. Ovakve porodične aktivnosti ne moraju nužno biti religijske prirode. S djecom je neophodno često razgovarati o nekim općim moralnim vrijednostima: poštenju, saosjećajnosti, prijateljstvu i slično.