Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Besplatan dvomjesečni kurs šivenja – upis u toku!
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo raspisuje:
 • K O N K U R S
  za upis 9 polaznica na besplatan dvomjesečni kurs šivenja

  Odlučili ste se prekvalificirati i spremni ste raditi u tekstilnoj industriji? Iskoristite ovu priliku i osposobite se za zanimanje krojačice i šnajderice te osigurajte sebi jedno od izuzetno traženih radnih mjesta.

  Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju i ugled u oblasti tekstilne industrije, što je jedan od razloga za porast broja stranih tekstilnih kompanija koje otvaraju pogone u našoj zemlji, kako bi svoju proizvodnju prebacili bliže glavnim tržištima u Evropi. Nahlin kurs šivenja posebno je kreiran za nezaposlene žene koje se žele zaposliti u tekstilnoj industriji i nudi vam priliku da se na vrijeme pripremite za razvoj ove privredne grane i uspostavite kontakte s potencijalnim poslodavcima.

  Dvomjesečni kurs obuhvatit će dva stepena kursa šivenja, sa ukupno 32 časa nastave, na kojem će polaznice savladati osnove šivenja, upoznati se s dijelovima mašine i njenim radom, pravilnim uzimanjem mjera i praktičnim radom na mašini.

  Po završetku besplatnog dvomjesečnog kursa polaznice se mogu priključiti narednim stepenima kursa šivenja u okviru redovnih uslova i termina. Detaljne upute o pravilima vezanim za pohađanje naših kurseva šivenja pogledajte OVDJE.

  Kurs će se realizirati od 6. februara do 30. marta 2019. godine u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu. Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom u terminu od 14.30 do 16.00h, te po potrebi subotom.

  Polaznice su oslobođene plaćanja kotizacije.

  Uvjeti:
  • da ste nezaposleni,
  • da imate minimalno SSS - III stepen,
  • da ste starosne dobi od 20 do 55 godina.

  Posebna pažnja pri razmatranju prijava bit će posvećena samohranim majkama, dugotrajno nezaposlenim ženama, ženama koje su u teškoj materijalnoj situaciji, osobama koje su završile formalno obrazovanje s kojim im je otežan pronalazak zaposlenja, nezaposlenim ženama s većim brojem djece, ženama žrtvama rata, ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici, nezaposlenim suprugama invalida i demobiliziranih boraca.

  Prijave putem ONLINE FORMULARA najkasnije do 31. januara 2019. do 12 sati.

  Sve polaznice koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju. Broj mjesta je ograničen! Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: elvira@nahla.ba. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Za polaznice koje budu redovno pratile časove nastave po okončanju kursa osigurali smo i vrijedne nagrade.
   

  Projekat će se realizirati uz podršku Katarske humanitarne organizacije-Qatar Charity

 •  
 • 23.01.2019
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.