Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Odgovorno finansiranje
 • Odgovor na pitanje "Kako biti odgovoran korisnik finansijskih usluga?“ kao i na mnoga druga pitanja vezana za finansijsku i pravnu edukaciju, dobili su posjetioci jučerašnje radionice pod nazivom "Prava i obaveze finansijskih institucija prema klijentima" održane u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" u Sarajevu.
 • Radionica je rezultat saradnje sa institucijom Ombudsmena za bankarski sistem u Federaciji BiH i projekta „Mikrofinansije u BiH“ kojeg provodi IFC, članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švicarske u BiH. Bila je namijenjena svima koji se žele blagovremeno educirati o osnovama rada finansijskih institucija, njihovim obavezama prema klijentima, pojedinim rizicima u korištenju finansijskih usluga i obavezama u obezbjeđivanju zaštite prava korisnika.

  Predavač na radionici bila je Lejla Smajović, ombudsmenka za bankarski sistem Federacije BiH pri Agenciji za bankarstvo FBiH, diplomirana pravnica sa višegodišnjim iskustvom u finansijskom sektoru. Kroz zanimljivu interakciju sa prisutnima, govorila je o primjerima iz prakse sa kojima se susreće kroz posao ombudsmenke te precizirala neka prava i obaveze koja proizilaze iz korištenja finansijskih proizvoda i usluga kod fizičkih lica.  „Želja mi je, kroz ove radionice, prisutne što bliže upoznati sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga u Federaciji BiH i kako on funkcionira u praksi“, rekla je Lejla Smajović. „Bila je ovo prilika da pojasnim odredbe koje se odnose na mogućnost raskida ugovora, mehanizme zaštite prava i preporučim na šta treba obratiti pažnju prilikom zaključenja pojedinih ugovora uvažavajući karakteristike pojedinih proizvoda i usluga, te kako odabir može uticati i na cijenu koštanja proizvoda ili usluge“, pojasnila je ombudsmenka za bankarski sistem FBiH.

  Na radionici su podijeljeni i printani materijali koji daju jasne smjernice na koji način možete postati odgovoran korisnik finansijskih usluga. Slične radionice planirane su u narednom periodu i u drugim gradovima Federacije BiH.

 •  
 • 05.12.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.