Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Besplatna edukativna radionica: "Prava i obaveze finansijskih institucija prema klijentima"
 • Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" u saradnji sa Institucijom Ombudsmena za bankarski sistem FBiH i Projekta "Mikrofinansije u BiH" kojeg provodi IFC, članica Grupacije Svjetske banke, uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini u utorak, 4. decembra 2018. od 18.00 do 19.30 h organizira BESPLATANU edukativnu radionicu "Prava i obaveze finansijskih institucija prema klijentima".
 • Radionica je prilika da se informišete o:
  • osnovnim karakteristikama rada finansijskih institucija,
  • proizvodima i uslugama koje nude korisnicima,
  • pojedinim rizicima u korištenju,
  • obavezama finansijskih institucija (banaka, mikrokreditnih organizacija itd.) i
  • njihovim obavezama u obezbjeđenju zaštite prava korisnika finansijskih proizvoda i usluga.

  SATNICA RADIONICE

  18.00-18.10 UVODNO PREDSTAVLJANJE

  18.10-18.50 PRAKSA OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SISTEM

  Cilj radionice je da prezentira učesnicima/cama ulogu, značaj i praksu Institucije Ombudsmena za bankarski sistem FBiH, prezentira pojedine slučajeve iz prakse sa izdatim preporukama, te da ih upozna sa institucijama kojima se građani/ke mogu obratiti ukoliko smatraju da su njihova prava povrijeđena.

  Na radionici ćemo proći kroz:
  • predstavljanje nadležnosti i uloge Ombudsmena za banakrski sistem u FBiH,
  • opis postupka ulaganja prigovora Ombudsmenu za bankarski sistem FBiH,
  • praktičan prikaz pojedinih slučajeva iz prakse Ombudsmena za bankarski sistem FBiH.

  18.50-19.30 PRAVA, OBAVEZE I ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA FINANSIJSKIH PROIZVODA I USLUGA

  Cilj ove radionice je da se učesnicima/cama pojasne njihova prava kao korisnika/ca finansijskih proizvoda i usluga kao i ono na što trebaju obratiti pažnju prilikom zaključenja ugovora o kreditu. Također, u ovom dijelu edukacije će biti prezentirane osnovne karatkeristike pojedinih finansijskih proizvoda i usluga.

  Na radionici ćemo:
  • govoriti o zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga u FBiH i njegovu primjenu u praksi,
  • govoriti o pravima i obavezama korisnika finansijskih proizvoda,
  • pojasniti ključne pojmove ugovora o korištenju finansijskih proizvoda i usluga,
  • pojasniti odredbe koje se odnose na mogućnost raskida ugovora, mehanizmima zaštite prava i preporukama na što treba obratiti pažnju prilikom zaključenja pojedinih ugovora uvažavajući karakteristike pojedinih proizvoda i usluga, te kako odabir može uticati i na cijenu koštanja proizvoda ili usluge.
  • imati priliku da razmjenimo mišljenja ili odgovorimo na pitanja o pravima i obavezama proizašlim iz korištenja finansijskih proizvoda i usluga kao fizičkih lica.

  19.30-19.40 PITANJA

  PREDAVAČICA: Lejla Smajović - diplomirana pravnica s višegodišnjim iskustvom u finansijskom sektoru, a od 2014. godine obavlja funkciju ombudsmenke za bankarski sistem Federacije BiH, pri Agenciji za bankarstvo FBiH.

  NAČIN PRIJAVE: putem ONLINE FORMULARA najkasnije do 3. decembra 2018. godine do 12h. Učešće na edukativnoj radionici je BESPLATNO.

  Broj mjesta je ograničen. Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: elvira@nahla.ba.

  Dobro došli!

 •  
 • 29.11.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.