Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • "Tragom kur'anske inspiracije" - ciklus predavanja
 • Od 24. septembra svakog ponedjeljka u 18 h u Nahli možete pratiti predavanja iz oblasti tefsira "Tragom kur'anske inspiracije".
 • Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje o tumačenju Kur'ana i prepoznate lekcije koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, poslovanje i ophođenje s drugima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

  Fokus predavanja je na:
  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povoda i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u našem dobu.

  Predviđeno je da se na svakom susretu pređe jedan dio Kur'ana, analiziraju glavne teme i pitanja koja tretira, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne se na propise koji su u tom džuzu spomenuti. U ovom ciklusu krećemo od sure An-Nahl.

  Vrijeme održavanja: ponedjeljkom od 18 do 19 h
  Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla
  Predavačica: prof. Muvedeta Halilović

  Predavanja su besplatna i nije potrebna prijava.

  Dobro došli!

 •  
 • 13.09.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.