Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Pravilnik za IT obuke
 • Polaznice obuke u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" dužne su se pridržavati sljedećih pravila:
 • Upis na obuku

  Korisnice su dužne prilikom prijave putem online formulara i upisa na obuku ostaviti tačne podatke: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima obuke polaznice trebaju redovno provjeravati e-mail poštu putem koje će dobijati informacije o obuci.

  Uvjet za upis na obuku za QA testiranje je poznavanje osnovnog rada na računaru (Windows, Word i internet) i engleskog jezika. Polaznice su dužne pristupiti testiranju, o čijim terminima će biti obavještene putem emaila.

  Uvijet za upis na Obuku za grafičko dizajniranje je poznavanje rada na računaru.

  Donja starosna granica za upis na obuke je 16 godina.

  Uplata participacije

  Korisnice svoje mjesto na obuci mogu osigurati isključivo uplatom na info desku do predviđenog datuma za uplate. Osobe koje se prijave, a ne završe uplatu do navedenog datuma gube mjesto na programu.

  Prilikom uplate participacije za obuku polaznica je dužna provjeriti tačan datum početka nastave i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za obuku naknadna promjena termina nije moguća.

  Formiranje grupa i pokretanje obuke

  Odluka o pokretanju obuke i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznica, te da li su blagovremeno obavljene uplate. Grupe za obuku se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata.

  Centar zadržava pravo da se određenu obuku prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju Centar će vratiti novac svim prijavljenim osobama.

  Odustajanje od obuke i povrat novca

  Centar može vratiti novac isključivo u periodu dok traju prijave za obuku, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupa i isteka roka za prijave Centar ne može vraćati novac, bez obzira na razlog odustajanja.

  Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces

  Nakon što se prijavi i uplati obuku svaka polaznica na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaka polaznica je upoznata s terminima nastave prije početka obuke i na osnovu toga odlučuje da li joj termin odgovara i da li će se prijaviti. Polaznice su dužne na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihe i ne ometati nastavni proces.

  Od polaznica se očekuje pažljivo praćenje nastave, aktivno učešće u razmjena mišljenja i iskustava uz poštivanje drugih polaznica i njihovih mišljenja, te intenzivni dodatni rad kod kuće.

  Da bi ostvarila pravo izlaska na završni ispit polaznica ne smije imati više od 25% izostanaka - 30 časova, odnosno ne smije izostati više od 10 susreta po 3 časa i mora redovno završavati zadaću u okviru nastave.

  Certificiranje

  Polaznici će biti uručen certifikat o uspješno završenom programu samo ukoliko:

  • nije imala više od 25% izostanaka s nastave,
  • redovno završavala zadaće,
  • uspješno položila završni ispit.

  Polaznice koje nisu redovno pohađale nastavu, koje nisu redovno radile zadaću, koje nisu izašle na završni ispit ili nisu uspješno položile ispit gube pravo na certifikat.

  Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

  Vaša Nahla

 •  
 • 25.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.