Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Obuka za QA testiranje - kontrolorka kvaliteta softvera - upis u toku!
 • Postanite kontrolorka kvaliteta softvera koja će imati kompetencije za rad u oblasti testiranja i verifikacije sofvera – jednoj od ključnih faza u procesu realizacije svakog softverskog projekta.
 • SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

  Obuka će obuhvatiti 100 časova:
  • Basic Technical Knowledge,
  • Manual testing.

  Obuka je koncipirana tako da se svaka oblast sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke.

  Kroz aktivan rad na nastavi i samostalan rad polaznice će po završetku obuke biti osposobljene da:
  • razlikuju, testiraju i potvrde kvalitet aplikacije,
  • pripreme i izvrše test plan,
  • pripreme test caseove,
  • predstave rezultate testiranja,
  • samostalno rade u ovoj oblasti kao freelancerice.

  Nastavu će držati iskusni QA testeri:
  Elmedina Šunje
  Ahmet Mulalić

  PREDUVJET za pohađanje obuke je poznavanje rada na računaru i engleskog jezika.

  TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 4. marta do 27. maja 2018. godine u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

  TERMINI: Nastava će se održavati četvrtkom u terminu od 17.45 do 21.00h i nedjeljom u terminu od 9.30 do 13h, te po potrebi subotom. Napomena: zbog skraćenog radnog vremena Centra u mjesecu ramazanu, od 15. maja termin četvrtkom će se realizirati subotom od 9.30 do 13h (dva predavanja).

  Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se certifikat.

  CIJENA: 450 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate)

  Šta je sve uključeno u cijenu:
  • 100 časova nastave,
  • materijali za nastavu,
  • završni test,
  • izdavanje certifikata,
  BONUS: besplatan jednodnevni seminar „Kako postati freelancerica?“

  NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem ONLINE FORMULARA najkasnije do 15. februara 2018. godine do 12h. Broj mjesta na obuci je ograničen.

  Sve prijavljene kandidatkinje bit će pozvane na obavezno ulazno testiranje. Ulazno testiranje je besplatno, a obavlja se s ciljem da se precizno odredi nivo predznanja i nastava bolje prilagodi potrebama polaznica.

  Napomena: osobe koje posjeduju certifikat o poznavanju engleskog jezika nivo B2 ili viši oslobođene su ulaznog testa za engleski jezik.

  Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: belma@nahla.ba.

 •  
 • 25.01.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.