Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Obuka za rad u administraciji - upis u toku!
 • Postanite jedna od ključnih radnica svog (budućeg) poslodavca kroz obuku za rad u administraciji! Stecite kompetencije poslovne sekretarke koja zna odgovoriti na kompleksne radne zadatke unutar dinamičnog i izazovnog poslovnog okruženja.
 • SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

  Obuka za rad u administraciji obuhvatit će 120 časova iz četiri oblasti:
  • administrativni poslovi,
  • računovodstveni poslovi i osnove radno pravnih odnosa,
  • MS Office: Word, Excel i PowerPoint i
  • soft skills: organizacija vremena, komunikacijske vještine, ponašanje u konfliktnim situacijama, stres menadžment.

  Obuka je koncipirana tako da se svaka oblast sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke.

  Kroz aktivan rad na nastavi, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:
  • vođenje administrativnih poslova firme,
  • realizaciju osnovnih finansijskih poslova za računovodstvo firme,
  • pripremu potrebne dokumentacije za računovodstvo,
  • realizaciju pripremnih radnji unutar radno pravnih poslova,
  • kvalitetno korištenje MS Office programa,
  • organiziranje radnog vremena u svrhu blagovremene realizacije zadataka,
  • uspješnu komunikaciju s timom i strankama uvažavajući različitosti stavova.

  Nastavu će držati iskusne predavačice:
  1. Belma Balagić-Babić, računovotkinja sa dugogodišnjim iskustvom
  2. Berina Avdić, magistrica elektrotehnike
  3. Azra ibrahimović, voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta
  4. Mahira Idrizović, certificirani PMP (project management professional)

  PREDUVJET za pohađanje obuke je minimalno završena srednja škola, III ili IV stepen.

  TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 8. januara do 18. aprila 2018. godine u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

  TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom u terminu od 17.45 do 21.00h, te po potrebi subotom.

  Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se certifikat.

  CIJENA: 370 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate)

  Šta je sve uključeno u cijenu:
  • 120 časova nastave,
  • materijali za nastavu,
  • završni test,
  • izdavanje certifikata.

  NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem ONLINE FORMULARA najkasnije do 25. decembra 2017. godine do 12h. Broj mjesta na obuci je ograničen.

  Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: belma@nahla.ba.
 •  
 • 05.12.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.