Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Ka novim poslovnim prilikama!
 • Povodom uspješnog završetka dvomjesečne obuke u Centru za edukaciju i istraživanje „Nahla“ realizirana je svečana dodjela certifikata za 14 budućih catering majstorica.
 • Nahlina obuka za specijalizirani catering pružila je polaznicama priliku da se upoznaju sa osnovama ugostiteljstva i pripremanja zdravih slastica te načinom i vođenjem uspješnog biznisa. Kompetencije koje su polaznice stekle u toku obuke omogućit će im da prepoznaju poslovne prilike u okruženju, primijene stečeno znanje i osiguraju finansijsku stabilnost za sebe i svoju porodicu.

  Obuka je obuhvatala 64 sata praktične i teoretske nastave. Prateći polaznice od samog početka pa sve do ovog svečanog trenutka, izuzetno mi je drago reći da su sve polaznice napredovale i usvojile potrebna znanja i vještine potrebne za uspješan rad u oblasti cateringa, s posebnim naglaskom na pripremanje zdravih slastica. Neke od njih će se okušati u pokretanju vlastitog biznisa, neke od njih će potražiti zaposlenje u ovoj oblasti, ali bez obzira na to šta će izabrati sigurno je to da su spremne uložiti trud i rad da uspješno primijene stečena znanja”, istakla je Sunita Dizdar-Hodžić, koordinatorica ovog projekta.  Emsa Dikonja, jedna od polaznica obuke, rekla je: „Obuka mi je otvorila nove vidike, naučila sam puno novih stvari i stekla prijateljstva. Vidim se u ovom poslu, smatram da sam u toku obuke stekla potrebna znanja da se ovim poslom uspješno bavim. Dugoročni cilj mi je pokrenuti vlastiti biznis iz oblasti kulinarstva i slastičarstva.“

  Obuka se realizirala uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 •  
 • 24.05.2017
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664