Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Pravilnik za kurseve fotografije
 • Polaznice kurseva fotografije u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" dužne su se pridržavati sljedećih pravila:
 • Upis na kurs

  Polaznice su dužne prilikom prijave i upisa na programe ostaviti tačne podatke na info desku: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima kursa polaznice trebaju redovno provjeravati e-mail poštu putem koje će dobijati informacije o kursu.

  Donja starosna granica za upis na kurs fotografije je 16 godina.

  Uplata participacije

  Polaznice svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom na info desku do predviđenog datuma za uplate. Osobe koje se prijave a ne izvrše uplatu do navedenog datuma gube mjesto na kursu.

  Prilikom uplate participacije polaznica je dužna provjeriti datum početka nastave i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za kurs, naknadna promjena termina nije moguća.

  Formiranje grupa i pokretanje programa


  Odluka o pokretanju kursa i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznica, te da li su blagovremeno izvršene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata.

  Centar zadržava pravo da se određeni program prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju, Centar će izvršiti povrat novca prijavljenim osobama.

  Odustajanje od kursa i povrat novca

  Centar može izvršiti povrat novca isključivo u periodu dok traju prijave za kurs a prije početka nastave. Nakon formiranja grupe i isteka roka za prijave, Centar ne može izvršiti povrat bez obzira na razlog odustajanja.

  Pravila vezana za nastavni proces i certificiranje

  Nakon što se prijavi i izvrši uplatu za program svaka polaznica na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaka polaznica je upoznata s terminima nastave prije početka kursa i na osnovu toga odlučuje da li joj termin odgovara i da li će se prijaviti.

  Da bi ostvarila pravo na izdavanje certifikata o uspješno završenom programu polaznica ne smije imati više od 30% izostanaka, tj., ne smije izostati imati više od 3 susreta.

  Polaznice na nastavi koriste vlastiti digitalni fotoaparat (kompaktni ili DSLR).

  Polaznice su dužne na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihe i ne ometati nastavni proces.

  Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

  Vaša Nahla

 •  
 • 18.08.2016
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.