Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Pravilnik za IT kurseve
 • Polaznice IT kurseva u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" dužne su se pridržavati sljedećih pravila:
 • Upis na kurseve

  Korisnice su dužne prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke na info desku: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima kursa polaznice trebaju redovno provjeravati e-mail poštu putem koje će dobijati informacije o kursu.

  Donja starosna granica za upis na IT kurseve je 16 godina.

  Uvjet za upis
  na IT kurseve je poznavanje osnovnog rada na računaru (Windows, Word i internet), osim za kurs Osnove rada na računaru i Brzi kurs Worda.

  U slučaju upisa na napredne stepene IT kurseva (npr., Excel i Photoshop) polaznice moraju poznavati osnove rada u odabranim programima koji su definirani tekstom reklame. Polaznice koje odluče da ipak žele pohađati naše IT kurseve, a ne ispunjavaju navedene uvjete, u potpunosti snose odgovornost i nemaju pravo prigovora na tempo rada i sadržaj programa.

  Uplata participacije

  Korisnice svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom na info desku do predviđenog datuma za uplate. Osobe koje se prijave, a ne završe uplatu do navedenog datuma gube mjesto na programu.

  Prilikom uplate participacije za kurs polaznica je dužna provjeriti tačan datum početka nastave i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za kurs naknadna promjena termina nije moguća.

  Formiranje grupa i pokretanje kursa

  Odluka o pokretanju kursa i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznica, te da li su blagovremeno obavljene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata.

  Centar zadržava pravo da se određeni kurs prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju Centar će vratiti novac svim prijavljenim osobama.

  Odustajanje od kursa i povrat novca

  Centar može vratiti novac isključivo u periodu dok traju prijave za kurs, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupa i isteka roka za prijave Centar ne može vraćati novac, bez obzira na razlog odustajanja.

  Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces

  Da bi ostvarila pravo izlaska na završni ispit polaznica ne smije imati više od 30% izostanaka (odnosno, ne smije izostati više od 3 susreta/blok-časa).

  Nakon što se prijavi i uplati kurs svaka polaznica na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaka polaznica je upoznata s terminima nastave prije početka kursa i na osnovu toga odlučuje da li joj termin odgovara i da li će se prijaviti.

  Polaznice su dužne na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihe i ne ometati nastavni proces.
   
  Polaznice su obavezne na svaki čas sa sobom donositi potrebne materijale i udžbenike.

  Certificiranje

  Polaznici će biti uručen certifikat o uspješno završenom programu samo ukoliko nije imala više od 30% izostanaka s nastave i ukoliko je završni ispit uspješno položila.

  Polaznice koje nisu redovno pohađale nastavu, koje nisu izašle na završni ispit ili nisu uspješno položile ispit gube pravo na certifikat.

  Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

  Vaša Nahla
 •  
 • 18.08.2016
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.