Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Pravilnik za kurseve stranih jezika
 • Polaznice kurseva stranih jezika u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" dužne su se pridržavati sljedećih pravila:
 • Upis na kurs

  Polaznice su dužne prilikom prijave i upisa na kurs ostaviti tačne podatke na info desku: ime i prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. U cilju blagovremenog obavještavanja o bitnim detaljima kursa polaznice trebaju redovno provjeravati e-mail poštu putem koje će dobijati informacije

  Donja starosna granica za upis na kurseve stranih jezika je 16 godina.

  Polaznica može upisati isključivo početni stepen ukoliko ranije nije učila odabrani strani jezik.

  Ukoliko polaznica ima prethodno znanje iz odabranog jezika, te smatra da može ići na napredne stepene, dužna je pristupiti besplatnom placement testu u Centru. Na osnovu rezultata placement testa polaznici će biti preporučeno na koji stepen se može upisati. Polaznica može odlučiti da li će upisati predloženi stepen ili želi početi s nižim stepenima.

  Polaznica nema mogućnost upisa na napredne stepene ukoliko njeno predznanje ne odgovara tom nivou.

  Uplata participacije

  Polaznice svoje mjesto na kursu mogu osigurati isključivo uplatom participacije na info desku do datuma predviđenog za uplate. Osobe koje se prijave, a ne izvrše uplatu do navedenog datuma gube mjesto na kursu.

  Prilikom uplate participacije polaznica je dužna provjeriti  datum početka nastave za svoj stepen i termine u kojima će se nastava odvijati. Nakon što se formiraju grupe za kurs, naknadna promjena termina nije moguća.

  Redovna cijena kursa je 120 KM po jednom stepenu.

  Popusti

  Pravo na popust pri upisu na kurseve stranih jezika imaju sljedeće kategorije: članice Centra, redovne studentice, učenice srednjih škola i penzionerke.
  Polaznice koje žele ostvariti popust dužne su osobi na info desku prilikom uplate dati na uvid odgovarajući dokument kojim dokazuju pravo na popust.

  • Cijena za članice Centra: 95 KM – uz pokaz važeće članske karte Centra
  • Cijena za studentice: 72 KM – studentski popust ostvaruju redovne studentice dodiplomskog i postdiplomskog studija, te redovne-samofinansirajuće studentice uz pokaz jednog od sljedećih dokumenata: a) indeks, b) ovjerena kopija indeksa koja uključuje prve dvije stranice indeksa na kojima su fotografija i lični podaci studenta, te ovjeru zadnjeg upisanog semestra, c) potvrda s fakulteta o statusu redovne studentice.
  • Cijena za učenice srednjih škola: 72 KM – uz pokaz: a) važeće đačke knjižice, b) ovjerene kopije đačke knjižice ili c) potvrde iz škole.
  • Cijena za penzionerke: 72 KM – uz pokaz zadnjeg čeka za penziju.

  Formiranje grupa i pokretanje programa

  Odluka o pokretanju stepena i početku nastave ovisi o tome da li je za njega prijavljen dovoljan broj polaznica, te da li su blagovremeno izvršene uplate. Grupe za kurs se formiraju na osnovu broja prijavljenih osoba i izvršenih uplata.

  Centar zadržava pravo da se određeni stepen kursa prolongira ili otkaže ukoliko za njega nema dovoljan broj zainteresiranih. U tom slučaju, Centar će vratiti novac prijavljenim osobama.

  Odustajanje od kursa i povrat novca

  Centar može izvršiti povrat novca isključivo u periodu dok traju prijave za kurs, a prije početka nastave. Nakon formiranja grupe i isteka roka za prijave nema povrata novca, bez obzira na razlog odustajanja.

  Redovnost dolaska na nastavu i pravila vezana za nastavni proces

  Nastava na jednom stepenu traje 11 sedmica, a ukupno ima 44 školska časa (22 blok-časa).

  Da bi ostvarila pravo izlaska na završni ispit polaznica ne smije imati više od 30% izostanaka, odnosno, ne smije izostati više od 7 susreta/blok-časova.
  Nakon što se prijavi i uplati kurs svaka polaznica na sebe preuzima odgovornost redovnog dolaska na nastavu. Svaka polaznica je upoznata s terminima nastave prije početka kursa i na osnovu toga odlučuje da li joj termin odgovara i da li će se prijaviti.

  Polaznice su dužne na nastavu dolaziti na vrijeme, a u slučaju opravdanog kašnjenja biti tihe i ne ometati nastavni proces.
   
  Polaznice su obavezne na svaki čas sa sobom donositi potrebne materijale i udžbenike.

  Certificiranje

  Polaznici će biti uručen certifikat/potvrda/uvjerenje o uspješno završenom stepenu kursa samo ukoliko nije imala više od 7 izostanaka i ukoliko je završni ispit uspješno položila.

  Polaznice koje nisu redovno pohađale nastavu, koje nisu izašle na završni ispit ili nisu uspješno položile ispit gube pravo na certifikat.


  Molimo vas da se pridržavate navedenih pravila kako bismo zajedno dodatno poboljšali kvalitet nastave i časove stranih jezika učinili još efikasnijim i prilagođenijim vašim potrebama.

  Vaša Nahla

 •  
 • 18.08.2016
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.