Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Nahla na kongresu psihologa
  • Voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta Azra Ibrahimović učestvovala je na 11. međunarodnom kongresu kliničke psihologije koji je održan u Granadi od 25. do 28.10. 2018. godine, u organizaciji Odsjeka za psihologiju i psihoterapiju Univerziteta u Granadi.
  • U radu kongresa učestvovali su psiholozi, klinički psiholozi i psihoterapeuti iz Evrope, Amerike, Bliskog istoka i Australije. Prikazana su savremena dostignuća i istraživanja u oblasti dječije i adolescentne psihologije i psihologije odrasle dobi, s posebnim akcentom na nove pristupe u tretmanu anksioznih i fobičnih poremećaja u dječijoj i adolescentnoj dobi i tretmanu demencije u starijoj dobi. Bilo je riječi i o psihološkom tretmanu i pružanju prve psihološke pomoći izbjeglicama i azilantima u Evropi. Navedeni su primjeri rada s izbjeglicama i azilantima u Turskoj, kao primjeri uspješne prakse pružanja prve psihološke pomoći.


  •  
  • 01.11.2018
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.