Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Realizirana akcija darivanja krvi
  • U prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla" u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH u srijedu, 3. oktobra 2018. u terminu od 16 do 19 h realizirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
  • U toku tri sata (od 16 do 19h), koliko je akcija trajala, tim za transfuzijsku medicinu FBiH je registrovao ukupno 31 osobu zainteresiranu za davanje krvi. Od toga, nakon ljekarskog pregleda i kontrole nivoa željeza, krv je uspješno doniralo 18 osoba.

    U ime Nahline linije zdravlja i medicinskog osoblja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH zahvaljujemo svima koji su odvojili svoje vrijeme i darovali ovu dragocjenu tečnost za spašavanje ljudskih života.


  •  
  • 03.10.2018
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.