Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Put kroz ličnu promjenu - novi ciklus!
 • U toku je upis polaznica III ciklusa seminara "PUT KROZ LIČNU PROMJENU".
 • Ideja vodilja ovih seminara je poticaj na promjenu. Kad naučimo prihvatiti sebe, ali i mijenjati svjesno ono što ne želimo da bude dio našeg unutrašnjeg svijeta, tada možemo osjetiti da smo uključeni u vlastiti život. Prihvatiti sebe, znati šta trebamo mijenjati, kada i na koji način velika je životna vještina. Ako je nešto vještina, znači da nije urođeno i da se može naučiti.

  III ciklus: „Snaga asertivnosti“

  Seminar koji će vam pomoći:
  • da prepoznate najčešće oblike vlastitog ponašanja: asertivno, pasivno ili agresivno,
  • da naučite kako češće direktno i iskreno izraziti mišljenje, želje i osjećaje,
  • da lakše prihvatite kritike,
  • da naučite u kakvom su odnosu sramežljivost i asertivnost.

  ... jer imate pravo da odbijete nerazumne zahtjeve, da iskažete svoje mišljenje iako je u suprotnosti s drugima, da pogriješite i da automatski ne znači da ste gubitnik. Savršeni ne postoje.

  Trajanje: 24. maj - 2. juni 2016.

  Termin: utorkom i četvrtkom, od 18.00 do 19.30h

  Participacija za seminar: 20 KM

  Voditeljica seminara: Azra Ibrahimović, voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta

  Popunjeni PRIJAVNI FORMULAR slati na info@nahla.ba do 22. maja 2016.

  Broj mjesta je ograničen. Osobe koje su odslušale II ciklus seminara imaju prednost pri upisu.
 •  
 • 15.05.2016
 •  
 • Priložene datoteke:
  1. Prijavni formular

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.