Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • NAHLINA LINIJA ZDRAVLJA
 • Aktivnostima iz ovog odjela želimo motivirati žene da preuzmu aktivniju ulogu u očuvanju i unapređenju svog zdravlja. Kroz različite seminare, tribine i radionice u saradnji sa stručnjacima iz oblasti zdravstva govorimo o metodama za unapređenje zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Nudimo i savjetodavni i psihoterapeutski rad osobama koje žele unaprijediti ili poboljšati narušeno psihičko zdravlje.

  Naši programi mogu se grupisati u tri ključne oblasti:

  • Psihološko savjetovalište (edukacija, savjetodavni  i terapeutski rad)
  • Fizičko zdravlje: edukacija i prevencija
  • Ishrana: seminari i radionice


    


 •  
 • 22.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.