Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Nagrade i priznanja
    • Nahlin projekt "Tolerancija - idemo li jednosmjernom ulicom" dobio je nagradu Evropskog foruma muslimanki (EFOMW) kao najbolji evropski projekt u oblasti odnosa s javnošću u 2011. godini (više na: efomw.eu)
  •  
  • 10.10.2012
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.