Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Naši partneri
 • Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" kroz različite projekte ostvario je saradnju sa sljedećim institucijama, organizacijama i kompanijama:

  • Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (mcp.gov.ba)
  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (mhrr.gov.ba)
  • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (fmon.gov.ba)
  • Gender centar FBiH (fgenderc.com.ba)
  • Općina Novi Grad, Sarajevo (novigradsarajevo.ba)
  • Općina Centar, Sarajevo (centar.ba)
  • Institut za razvoj mladih „Kult“, Sarajevo (mladi.org)
  • Međureligijsko vijeće u BiH (mrv.ba)
  • TACSO - kancelarija u BiH (tacso.org)
  • Ekumenska inicijativa žena, Hrvatska (eiz.hr)
  • RAND - Regionalna adresa za nenasilno djelovanje, Hrvatska (rand.hr)
  • Njemačka organizacija za razvojnu saradnju (GIZ) - giz.de
  • Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola: DVV International-Ured u BiH (dvv-international.ba)


  CEI "Nahla" članica je sljedećih mreža:


  Možete nas pronaći u bazama:

 •  
 • 10.10.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.