Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Studenti pedagogije u Nahli!
  • Studenti i studentice treće godine Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru svoje andragoške prakse u utorak, 9. aprila 2019. posjetili su Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“.
  • Posjeta je organizirana u saradnji s predmetnom profesoricom, prof. dr. Mirjanom Mavrak, koja Nahlu ocjenjuje kao dobar primjer prakse u domeni obrazovanja odraslih.

    Cilj posjete bio je spajanje teorijskog znanja i uvida u praksu andragogije, razmjena iskustva, kao i spoznaja izazova u radu centra za obrazovanje odraslih. Iskoristili smo priliku da se osvrnemo na naš pristup u radu, predstavimo programe, ali i trendove i smjernice daljeg djelovanja.

    Nadamo se da smo na ovaj način studentima i studenticama otvorili nove mogućnosti profesionalnog djelovanja, ali i potakli ih na dalji rad i razvoj.
  •  
  • 10.04.2019
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.