Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Predstavnici UNFPA misije u Nahli
  • Predstavnica UNFPA misije u BiH Aynabat Annamuhamedova, sa saradnicima, u utorak, 27. marta 2019. posjetila je Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”.
  • Cilj posjete bilo je upoznavanje s radom i djelovanjem Nahle i razmatranje mogućnosti za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

    Kao ključne oblasti u kojima je neophodno poticati zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u bh. društvu istaknute su rodno uvjetovano nasilje, osnaživanje mladih i unapređenje zdravlja žena.

    Predstavnici UNFPA misije izrazili su spremnost da kod planiranja svojih budućih aktivnosti uzmu u obzir iskustva različitih organizacija koje, poput Nahle, dugi niz godina direktno rade sa ženskom populacijom i imaju najbolji uvid u stvarne potrebe i izazove s kojima se susreću žene u Bosni i Hercegovini.


  •  
  • 28.03.2019
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.