Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Koordinatorice na USAID treningu
  • Tokom februara i marta Nahline koordinatorice programa za mlade iz Sarajeva i Bihaća uspješno su završile trening Administracije, ljudskih resursa i strateškog planiranja u okviru USAID-ovog programa podrške marginaliziranim grupama koji provodi Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa NGO & BUSINESS AUDIT d.o.o.
  • Treninzi su realizirani u Tesliću u hotelu "Kardial", a predavač je bio iskusni ekspert u oblasti razvoja projekata i organizacijskih vještina Zlatko Sarić.

    Program je bio fokusiran na unapređenje znanja i vještina o konceptima i elementima upravljanja i razvoja ljudskih resursa, procesa izgradnje tima kao preduslova uspješnog rada organizacije te praktičnih vještina u upravljanju ljudskim resursima s posebnim naglaskom na oblasti angažovanja i procjene rada osoblja. Drugi dio treninga je omogućio učesnicima da se upoznaju s osnovnim elementima procesa strateškog planiranja te strateškog plana kao dokumenta kojim se definišu osnovni pravci rada organizacije.    Ove teme su naročito važne u razvoju daljih pravaca rada unutar programa za mlade, koji iz godine u godinu broje sve više učesnica u sva tri grada u kojima Nahla djeluje i samim tim pred koordinatorice stavljaju veće zahtjeve i potrebu za većom angažiranošće. Važno je istaknuti da je cjelokupni trening imao posebno naglašen koncept rodne ravnopravnosti, koji je temeljna odrednica u radu programa za mlade centra Nahla.

  •  
  • 11.03.2019
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.