Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Mapiranje zločina iz mržnje u BiH
 • Grupa mladih aktivista/ica za ljudska prava Centra za edukaciju i istraživanje Nahla učestvovala je u izradi godišnjeg izvještaja o zločinima počinjenim iz mržnje na području Bosne i Hercegovine.
 • Grupa se fokusirala na incidente poput: prijetnji, fizičkih napada i oštećenja imovine motiviranih netolerancijom prema muslimanima tokom 2017.godine. Ovaj izvještaj u konačnici priređuje Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u na globalnom nivou.

  U izradi  izvještaja za 2017.godinu učestvovali su predstavnici institucija zemalja članica OSCE-a, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije. Izvještaj uključuje zvanične podatke institucija 39 zemalja. Tu su i dopunjeni podaci o incidentima iz mržnje za 47 participirajućih država, koje su priložile 124 grupe civilnog društva, Međunarodna organizacija za migraciju (IOM), UNHCR i službenici OSCE-a s terena.

  Svi podaci, dostupni zahvaljujući navedenim izvorima, mogu se pronaći, filtrirati i pohraniti. Filtriranje je moguće prema državi, prema motivu i tipu incidenta.

  Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu prema tipu incidenta i svim drugim parametrima, ali i za sve druge države i prethodne godine, možete naći na LINKU.

 •  
 • 21.11.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.