Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Nahla u Rimu: „Žene, vjera i kultura“
 • Sehija Dedović, direktorica CEI Nahla, učestvovala je u radu međunarodnog seminara „Žene, vjera i kultura“ koji su 14. novembra u Rimu organizirali Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) Italije i Međunarodna fondacija za interreligijsku i interkulturalnu edukaciju (IFIIE).
 • Seminar je okupio preko 50 učesnika i učesnica iz Sjeverne Afrike, Azije, Evrope i SAD-a, prvenstveno predstavnika/ca akademske zajednice i istaknutih naučnih radnika te različitih međunarodnih i nevladinih organizacija. Prisutni su bili i ambasadori brojnih zemalja pri Svetoj stolici.

  Između ostalih, u radu seminara su učestvovali:

  • Azizah al-Hibri, profesor emeritus u oblasti prava na Univerzitetu Richmond, Washington D.C.  Osnivačica i predsjednica Fondacije KARAMAH;
  • Angela Ales Bello, profesor emeritus  u oblasti historije i savremene filozofije na Lateranskom univerzitetu u Rimu i bivša dekanesa Filozofskog fakulteta.
  • Rabin Naomi Kalish, koordinator za pastoralnu brigu i edukaciju u Prezbiterijanskoj  dječijoj bolnici Morgan Stanleyu New Yorku.
  • Jocelyne Cesari, profesorica religije i politike na Univerzitetu u Birminghamu u Velikoj Britaniji i mnogi drugi.

  Cilj ovog interdisciplinarnog seminara bio je poticanje saradnje među vjerskim i svjetovnim akterima u oblikovanju vanjske politike i javnog diskursa o pravima žena.

  Raspravljano je o sljedećim pitanjima:

  • Kakav je potencijal i specifični doprinos žena u društvu, posebno kad je riječ o promoviranju međureligijskog dijaloga, razumijevanja i poštovanja prema drugima?      
  • Koliku ulogu imaju religija i kultura u evoluirajućem razumijevanju ženskog izraza?
  • Nailaze li vjernice u određenim društvima ili zemljama na više dobrodošlice i prihvatanja?
  • Koje su vrste zakona ili reformi potrebne za promoviranje ženskih potencijala i pozitivnih doprinosa društvu?

  Prve tri sesije fokusirale su se na ulogu i status žena iz perspektive filozofije, teologije i sociologije, a posljednje dvije na ulogu koju religije i vlade mogu igrati u oblikovanju politike i javnog diskursa koji se odnosi na prava žena.  PREPORUKE ZA VLADE I VJERSKE ZAJEDNICE

  Na kraju seminara učesnici i učesnice su usaglasili posebne preporuke za vlade i/ili vjerske zajednice u svojim zemljama, a najvažnije od njih su:

  • Sve vjere i kulture moraju biti kontekstualizirane radi njihovog boljeg i tačnijeg razumijevanja;
  • Potrebno se vratiti izvornim vjerskim tekstovima i predajama u kojima postoji jasna osnova za jednakopravnost i inkluziju žena na svim nivoima vjerskog, društvenog, politčkog i svakog drugog oblika uključivanja;
  • Potrebno je prilagoditi razumijevanje poruka iz svih vjera mladim ljudima i raditi na edukaciji mladih, na različitim nivoima, kako bi se izbjegla pogrešna interpretiranja, moguća manipulacija ili potpuno nepovjerenje prema kapacitetu vjerskih tekstova da odgovore potrebama savremenog života;
  • U vjeri i vjerskim tekstovima treba nalaziti primjere koji pokazuju blagodat koju su donijeli dijalog i uvažavanje te saradnja među kulturama i vjerama, a koliko je uvijek bio destruktivan sukob među njima;
  • Nakon ovog skupa inicirati formiranje stalnog tijela s predstavnicima svih vjera koje će na naučnom nivou i uvažavajući naučnu metodologiju proučavati vjerske tekstove i izvore kako bi što preciznije pronašli prostor u kojem ovi izvori ukazuju na međusobnu saradnju i povjerenje, poštovanje žene sa svim što ona jeste, i duhovno i tjelesno i intelektualno, kao i u svim drugim aspektima, te pomoći da takve poruke iz vjere budu one od kojih će učiti nove generacije.
 •  
 • 15.11.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.